Javna sredstva

Nadzor na porabo javnih sredstev predstavlja enega najpomembnejših tematskih področij TI Slovenia, ki je ključno za uspešno preprečevanje korupcije. Netransparentna poraba javnih sredstev povečuje korupcijska tveganja ter možnosti za izgube javnih sredstev, ki se lahko posledično odražajo v slabših delovnih pogojih za javne uslužbence, ter z nižjo kakovostjo in dostopnostjo javnih storitev. TI Slovenia je na tem področju izvedel že dva Pakta integritete, v okviru katerih je spremljal energetsko sanacijo dveh bolnišnic ter v sklopu projekta naslavljal tudi nekatere sistemske pomanjkljivosti.

Transparency International Slovenia poslancem ...

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) se je ob vložitvi predloga sprememb Zakona o javnem naročanju v državnozborski zakonodajni ...

Preberite več

Poročilo Računskega sodišča je opomin za vse ...

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje ...

Preberite več

TI Slovenia podal pripombe na predlog sprememb Zakona ...

TI Slovenia se je odzval na predlog sprememb Zakona o javnem naročanju. Čeprav se strinja z namenom zakonodajalca po večji transparentnosti ...

Preberite več

E-učilnica: Pregledno in učinkovito javno naročanje

V TI Slovenia predstavljamo prvi e-dogodek v sklopu Dnevov integritete 2020. Z današnjim dnem je omogočen dostop do spletne učne vsebine z ...

Preberite več

Razkritja glede nakupov zaščitne opreme zahtevajo ...

V Transparency International (TI) Slovenia pozivamo vse pristojne organe, da nemudoma preverijo postopke nakupov zaščitne in druge medicinske ...

Preberite več

Ustavitev objav ažuriranih podatkov o transakcijah je ...

V Transparency International (TI) Slovenia pozivamo Upravo za javna plačila (UJP), naj nemudoma spremeni odločitev, da do preklica ne bo ...

Preberite več

Mednarodna konferenca: Javna naročila v Sloveniji in ...

Transparency International (TI) Slovenia po koncu mednarodne konference Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje ...

Preberite več

Mednarodna konferenca: javna naročila v Sloveniji in ...

Transparency International (TI) Slovenia po koncu mednarodne konference Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje ...

Preberite več

Skrivanje dokumentov o nakupu ograje se nadaljuje

Transparency International (TI) Slovenia izraža ogorčenje nad odločitvijo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), da sproži ...

Preberite več

Javna naročila brez konkurence – primer merilnikov ...

Transparency International (TI) Slovenia v študiji nakupov merilnikov hitrosti (radarjev) v postopkih javnega naročanja ugotavlja visok delež ...

Preberite več

TI Slovenia vztraja pri preiskavi smotrnosti posla ...

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob pravnomočnosti sodbe glede prilaganja neresničnih izjav podjetja Minis d.o.o. o poravnanih ...

Preberite več

TI Slovenia naznanil sum storitve kaznivega dejanja ...

Transparency International (TI) Slovenia je po skoraj treh letih prejel dokumente, povezane z nakazili Zavoda Republike Slovenije za blagovne ...

Preberite več
1 2 3