Finančno poslovanje

Prihodki in odhodki

Neodvisni in odgovorni

TI Slovenia je nepolitična organizacija, ki daje velik pomen na svojo neodvisnost. Sami si izbiramo področja dela in določamo program in aktivnosti. Noben donator nima vpliva na vsebino in politiko dela TI Slovenia. Naši viri financiranja so pregledni, kot je tudi poraba teh sredstev.