Finančno poslovanje

Prihodki in odhodki

Razmerje med najvišjo in najnižjo bruto plačo je maja 2021 znašalo 1:2,46, pri čemer je bila najnižja plača izplačana za skrajšan delovni čas. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo maja 2021 med delavci zaposlenimi za polni delovni čas je znašalo 1:1,17.

Neodvisni in odgovorni

TI Slovenia je nepolitična organizacija, ki daje velik pomen na svojo neodvisnost. Sami si izbiramo področja dela in določamo program in aktivnosti. Noben donator nima vpliva na vsebino in politiko dela TI Slovenia. Naši viri financiranja so pregledni, kot je tudi poraba teh sredstev.