Financiranje

Financiranje

Varno in raznoliko financiranje omogoča, da Transparency International Slovenia opravlja svojo vlogo, ohrani svojo neodvisnost in ugled ter učinkovito delovanje. V zadnjih letih nam zaradi različnih zunanjih dejavnikov še ni uspelo zagotoviti željene raznolikosti pri financiranju, zato se vseskozi zavzemamo in iščemo nove načine za pridobitev finančnih sredstev.

Transparency International Slovenia prejema sredstva s strani različnih donatorjev, vključno z vladnimi agencijami, fundacijami, podjetji zasebnega sektorja in posameznikov. Financiranje je lahko vezano na posebne projekte in programe ali pa je namenjeno izvajanju vizije TI Slovenia .

Politika in smernice o donacijah in drugih prihodkih ali prejetih sredstvih pravi, da TI Slovenia sprejema sredstva – bodisi denarno ali v naravi – od katerega koli darovalca, pod pogojem, da sprejem ne ogroža naše neodvisnosti pri opravljanju našega poslanstva ali kakor koli drugače ogroža našo integriteto in ugled.

Finančni viri TI Slovenia

Prihodki z naslova dotacij (projektna sredstva), donacij, lastne dejavnosti in drugih virov

Seznam večjih prihodkov s strani projektnih sredstev

TI Slovenia je nepolitična organizacija, ki daje velik pomen na svojo neodvisnost. Sami si izbiramo področja dela in določamo program in aktivnosti. Noben donator nima vpliva na vsebino in politiko dela TI Slovenia. Naši viri financiranja so pregledni, kot je tudi poraba teh sredstev.

Ime projekta Donator Višina projekta* Leto Trajanje projekta
BRIDGEGAP – Bridging the Gaps in Evidence, Regulation and Impact of Anticorruption Policies Evropska komisija (Horizon) 2024 2025
Step EU “Dirty Money” Evropska komisija (ISFP) 74.390,00 € 2023 2025
Shining floodlights on Public Procurement in Slovenia Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske 19.200,00 € 2023 2024
Open Budget Survey 2023 International Budget Partnership $ 8.000,00 2023 2024
Integrity Watch 3.0 (sofinanciranje) Ministrstvo za javno upravo 3.846,01 € 2022 2023
Speak up Europe (sofinanciranje) Ministrstvo za javno upravo 2.399,11 € 2022 2023
Recovery and Resilience Facility spending transparency monitoring Open Contracting Partnership in Transparency International Lithuania $ 900,00 2022 2022
Transparency of local elections 2022 and local government accountability in Slovenia  US Embassy in Ljubljana $ 100.000,00 2022 2023
Natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področja delovanja TI Slovenia Zavarovalnica Triglav d.d. 3.700,00 € 2022 2023
Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja Ministrstvo za javno upravo 120.018,70 € 2022 2023
Speak up Europe Evropska komisija (ISFP) 29.988,89 € 2022 2023
Integrity Watch 3.0 Evropska komisija (ISFP) 48.600,00 € 2022 2023
SLAPP Monitor Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske 13.200,00 € 2021 2022
Supporting professional development of anti-corruption youth leaders Ambasada Švedske v Budimpešti 3.200,00 € 2020 2021
Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj Active citizens fund 119.700,00 € 2020 2022
Brez izgovora 2020-2022 Ministrstvo za zdravje 12.000,00 € 2020 2022
Training to Protected Reporting from Professional and Grassroots Sports (sofinanciranje) Ministrstvo za javno upravo 1.028,70 € 2019 2020
Integrity Watch (sofinanciranje) Ministrstvo za javno upravo 2.487,60 € 2019 2020
Integrity Watch Evropska komisija – generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 48.364,00 € 2019 2020
Watchdogs against corruption US Embassy in Ljubljana $ 27.000,00 2018 2019
Krepitev preglednosti med zasebnim in javnim Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb 4.000,00 € 2018 2019
Students for integrity UNODC $ 9.760,00 2018 2018
Training to Protected Reporting from Professional and Grassroots Sports Evropska komisija – Erasmus+ 37.905,00 € 2018 2020
Progress report 2018 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2018 2018
Anti-Match Fixing Top Training Evropska komisija – Erasmus+ 43.730,47 2017 2019
Enhancing beneficial ownership transparency Eurodad 9.877,59 € 2016 2017
Fundraising pilot activity Transparency International Sekretariat 20.000 € 2016 2017
Enhancing beneficial ownership transparency US Embassy in Ljubljana $ 3.000,00 2016 2017
Izdelava aplikacij “Proračuni občin” in “Projekti države” Ministrstvo za javno upravo 4.970,00 € 2016 2016
Enhancing beneficial ownership transparency Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve 52.675,65 € 2016 2017
Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, Phase II Evropska komisija – DG Regio 410.265,00 € (s podaljšanjem proračun povečan na 587.430,00 €) 2016 2019 (podaljšano do februarja 2022)
Ethical Political Campaigns US Embassy in Ljubljana $ 4.000,00 2015 2016
Young Professional Development Program Open Society Foundation $ 7.000,00 2015 2016
Civil Control Mechanisms to guard EU Funds Evropska komisija – DG Regio 7.000,00 € 2015 2015
Transparent legislative process Think Thank Fund $ 25.000,00 2015 2015
Innovative Approaches towards teaching anti-corruption in formal education Evropska komisija – Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport 49.098,00 € 2014 2017
Transparency of local government elections in Central and Eastern Europe Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve 74.990,00 € 2014 2016
Speak Up II – Engaging Citizens in fighting corruption in Southern Europe Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve 152.961,70 € 2014 2016
Lifting the lid on lobbying Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve 58.826,84 € 2013 2015
Clean business is good business Transparency International Sekretariat 3.000,00 € 2013 2013
Capacity building funding Transparency International Sekretariat 6.000,00 € 2013 2013
Use of Democratic Values in Fighting Corruption for Young People Evropska komisija – Program mladi v akciji 28.739,00 € 2013 2013
Progress report 2013 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2013 2013
Shining a light on money in politics Think Thank Fund USD100.000,00 $ 2012 2014
Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU Evropska komisija- Generalni direktorat za notranje zadeve; Transparency International Sekretariat 1.100,00 € 2012 2013
Business sector round table Ambasada ZDA v Sloveniji 5.000,00 € 2012 2012
Organisational and financial sustainability – Business Principles for Countering Bribery Transparency International Sekretariat 5.000,00 € 2012 2012
Progress report 2012 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2012 2012
S transparentnostjo in integriteto do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije Urad Vlade za komuniciranje – UKOM 8.540,00 € 2011 2011
Progress report 2011 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2011 2011
Statutes of limitations Transparency International Sekretariat 800,00 € 2010 2010
National Integrity System Evropska komisija- Generalni direktorat za notranje zadeve 99.225 € 2010 2012
Whistleblowers protection in Central and Eastern European region K-Monitor Anticorruption Watchdog Institute 700,00 € 2010 2010
Progress report 2010 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2010 2010
Korupcija v nevladnem sektorju: Smernice za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih organizacijah Nizozemska ambasada v Sloveniji 5.000,00 € 2009 2010
Excellence and Integrity in public procurement OLAF 21.187,71 € 2009 2010
Corruption – Interuption Evropska komisija – DG Home affairs 4.777,50 € 2009 2010
Progress report 2009 – enforcement of the OECD anti-bribery convention Transparency International Sekretariat 400,00 € 2009 2009

* višina projekta pomeni znesek odobrenih sredstev in ne pomeni nujno višine zneska, ki ga donator za projekt dejansko nameni TI Slovenia (npr. zaradi obveznih deležev lastnega sofinanciranja ali morebitne nižje realizacije pri porabi ob izvajanju projekta)