Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo:

dr. Alma Sedlar, predsednica

Dr. Alma Sedlar je mednarodna strokovnjakinja s področja preprečevanja korupcije, nekdanja novinarka in urednica (1991 – 2013) ter nekdanja namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (2014 – 2017). Po izobrazbi je profesorica filozofije in pedagogike, leta 2016 je na ISH uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo »Zaščita žvižgačev in preprečevanje korupcije in medijske reprezentacije žvižgaštva«. Je dobitnica nagrade Društva Slovenije za izstopajoče novinarske stvaritve Bratstvo resnice/Consortium Veritatis (2007) ter avtorica knjige Žvižgači, mediji in korupcija (UMCO, 2017), prve slovenske knjige o zaščiti žvižgačev.

Maja Kolenc, izvoljena članica

Maja Kolenc je preizkušena forenzična računovodkinja in svetovalka za finančno poslovanje in računovodenje od leta 2009. Pred tem je opravljala revizije računovodskih izkazov v eni od štirih največjih revizijskih družb (2004 – 2009). Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti na smeri Računovodstvo, leta 2018 pa na smeri Računovodstvo, revizija in davščine zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema pred začetkom postopka zaradi insolventnosti v Sloveniji«. Je članica Sekcije forenzičnih računovodij in nadzornega odbora ACFE Slovenija (2016-).

dr. Samo Bardutzky, izvoljeni član

Samo Bardutzky je zaposlen kot docent za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na tej fakulteti je diplomiral leta 2006, se leta 2007 zaposlil kot mladi raziskovalec in doktoriral leta 2013. Opravil je sodniško pripravništvo, leta 2009 je opravil pravniški državni izpit in med leti 2009 in 2012 delal na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije (Direktorat za pripravo zakonodaje na področju pravosodje). V študijskem letu 2012/2013 je bil Fulbrightov štipendist in gostujoči raziskovalec na Univerzi v Michiganu (ZDA), med leti 2013 in 2017 pa postdoktorski raziskovalec na Univerzi v Kentu (Združeno kraljestvo).