Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo:

dr. Erik Brecelj

Erik Brecelj je abdominalni kirurg na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Doma je iz Ajdovščine. Po gimnaziji v Novi Gorici je študiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Prijavitelj in žvižgač korupcije v zdravstvu, ki vestno opozarja na nevzdržne delovne razmere za zdravnike in bivalne razmere bolnikov.

Anja Rupret

Anja Rupret je po izobrazbi pravnica, s širokim spektrom znanj z raznolikih področij. Zaposlena je kot pripravnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, kjer se trenutno osredotoča predvsem na mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto. V letih 2014 in 2015 je vodila projekt »Spregovori!« pri Transparency International Slovenia, preko katerega so bili prijavitelji korupcije in drugih neetičnih ravnanj deležni pravne pomoči in nasvetov za zaščito pri prijavi. Že dobre dve leti deluje tudi kot strokovna sodelavka Inštituta za razvoj vključujoče družbe, kjer njeno delo zajema predvsem področje enakosti spolov in vključevanje migrantov v lokalno skupnost. Anja je tudi zakonita zastopnica mladoletnikov brez spremstva, ki so prišli v Slovenijo kot prosilci za azil, zato ima posebno strokovno znanje tudi iz azilnega prava, ki ga izpopolnjuje preko dela s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij v Sloveniji, kjer kot pravna svetovalka informira prosilce za azil.

dr. Jurij Šink

Diplomsko in podiplomsko je študiral slovenščino na Filozofski fakulteti UL. Po študiju je več kot deset let poučeval slovenščino na gimnaziji, bil ravnatelj gimnazije v Kranju, direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ, zdaj pa dela kot inšpektor svetnik na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. Že med študijem in pozneje se je udeleževal in bil koordinator več mednarodnih projektov, je avtor učbenikov in priročnikov za slovenščino za srednje šole. Je član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Področja, na katerih je bil aktiven, so človekove pravice, migracije, emigracije in integracija.