Postani član

Pristopna izjava

Transparency International Slovenia se zavzema za pošteno in pravično družbo brez korupcije, kjer integriteta posameznika predstavlja vrednoto. Kot polnopravni član največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International naše delovanje opredeljujejo transparentnost, odgovornost, integriteta, pogum, pravičnost, demokratičnost in poštenost.

Pred podpisom pristopne izjave si preberite STATUT društva in ETIČNI KODEKS.

Izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO ter podpisan ETIČNI KODEKS pošljite na naslov:

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
Vožarski pot 12
1000 Ljubljana

Vaša vloga bo obravnavana po postopku opredeljenem v statutu društva.