Letni dogodki Foruma

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) vas vljudno vabi na že 8. letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti, ki bo potekal dne 21. 11. 2023 v poslovni stavbi Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana. Začeli bomo ob 8:30 uri z registracijo in jutranjo kavo.

Forum je osrednji letni dogodek Transparency International Slovenia, ki je namenjen gospodarstvu in obravnavi izzivov, ki jih boj proti korupciji prinaša v gospodarstvu ter predstavitvi novih usmeritev na področju spodbujanja integritete, etike in preprečevanja korupcije v gospodarstvu.

Program dogodka je objavljen tukaj.

Program dogodka je objavljen tukaj.

Zaščita žvižgačev v organizacijah – izzivi in dobre prakse

Transparency International (TI) Slovenia je tudi leta 2021 pripravil osrednji letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti. Dogodek je potekal že šesto leto zapored, osrednja povezovalna tema letošnjega Foruma je bila izzivi in dobre prakse, povezane s sistemi zaščite žvižgačev v organizacijah. Dogodek je zaradi razmer, povezanih s COVID-19, potekal po spletu.

Osrednja povezovalna tema Foruma 2021 so bili izzivi in dobre prakse, povezane s sistemi zaščite žvižgačev v organizacijah.

V luči bližajočega prenosa Direktive EU o zaščiti žvižgačev smo želeli udeležencem Foruma 2021 predstaviti izzive, s katerimi se soočajo žvižgači in institucije, ki jih skušajo zaščititi pred povračilnimi ukrepi ter možne rešitve za reševanje teh izzivov.

V uvodu je njegova ekscelenca Dag Hartelius, veleposlanik Švedske povedal, da je ena od osnovnih groženj demokraciji korupcija.  Izrazil je zaskrbljenost ob spremljanju vse preveč držav in družb, ki se ne premikajo v prvo smer. Poudaril pa je, da obstaja jasna povezava med nizko stopnjo korupcije, visoko stopnjo zaupanja in transparentnosti.

Dr. Samo Bardutzky, začasni predsednik TI Slovenia, je izrazil prepričanje, da zaščita žvižgačev v zadnjem času pridobiva na pomenu in da je za razvoj učinkovitih sistemov zaščite potrebna razprava na visokem nivoju.

Osrednji gost Foruma je bil James Wasserstrom, poklicni diplomat iz Združenih držav Amerike in ustanovitelj nevladne organizacije The Integrity Sanctuary, ki se ukvarja z zaščito žvižgačev. Wasserstrom je opisal svoje izkušnje po razkritju nepravilnosti na misiji OZN na Kosovu, zaradi česar je bilo ogroženo tudi njegovo življenje. Izpostavil je, da so v organizacijah žvižgači preprečili več izgub kot vse revizije in da je za prijave nepravilnosti ključno, če vodstvo organizacij z zgledom spodbuja prijave.

V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so ob Jamesu Wasserstromu sodelovali Matjaž Mešnjak z Ministrstva za pravosodje, Gregor Pirjevec s Komisije za preprečevanje korupcije, Greta Pezdevšek iz Zavarovalnice Triglav, nagrajenka za najboljše magistrsko delo Nina Trček ter vodja Centra Spregovori! pri Transparency International Vasja Čepič. Udeleženci Foruma so lahko od predstavnika pripravljavca zakona, Ministrstva za pravosodje, prvič dobili informacije o nastajajočem zakonu, s katerim se bo Direktiva prenesla.

Matjaž Mešnjak je ocenil, da v Sloveniji že imamo obstoječ nadzorni sistem, ki ga sestavljajo inšpektorati in regulatorni organi. Ti bodo dobili nove zadolžitve in naloge, da bodo lahko podpirali in ščitili žvižgače med postopki. Napovedal je, da bodo ti organi dobili notranje mehanizme za prijave, reševali prijave in dobili pristojnosti za izrekanje kazni s področja zakona.

Mešnjak je napovedal, da bosta glavna zaščitna ukrepa za žvižgače zaupnost prijav in zaščita identitete. Oba ukrepa sta že znana in sta znana iz Zakona o inšpekcijskem nadzoru oziroma Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Tudi delovnopravna zakonodaja po Mešnjakovi oceni že vsebuje potrebne ukrepe kot so sodne odredbe, zahtevki za povračilo škode in restitucijo zaposlitve, zato na teh področjih ne bo novost.

Ocenil je, da bo področje notranjih mehanizmov za prijave zahtevalo največ sprememb in bo zato najbolj težavno za implementacijo, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Izpostavil je, da so trenutno ti mehanizmi obvezni le na določenih področjih, kot sta bančništvo in zavarovalništvo. Novost bo obveznost vzpostavitve notranjih mehanizmov za prijavi in določitev za to zadolženih oseb. Ti bodo žvižgačem pomagali med postopki, denimo z vzpostavitvijo vzročne zveze med podano prijavo in povračilnimi ukrepi. Pomembni bodo tudi popravni ukrepi za primere, ko je žvižgač že žrtev povračilnih ukrepov, pa tudi zaščitni ukrepi, katerih namen je preprečiti, da delodajalci izvršijo povračilne ukrepe zoper žvižgače, pa tudi kazni za takšne kršitve.

Ob notranjih mehanizmih za prijave bo eden pomembnejših izzivov delitev pristojnosti med različnimi deležniki znotraj sistema in nadzorni organ, ki bo bdel nad vsemi. Na Ministrstvu se sicer trudijo, da ne bi preveč obremenili majhnih podjetij z manj kot 50 zaposlenimi, za srednja podjetja rok za implementacijo notranjih mehanizmov predvidevajo v decembru 2023, je povedal Mešnjak. Predstavitev nastajajočega zakona je sklenil z mislijo, da želijo z zakonom vzpostaviti sistem, ki bo upošteval potrebe žvižgačev in ne obremenil zasebnih družb bolj kot to zahteva direktiva. Cilj je tudi učinkovit sodni sistem, žvižgači pa bodo morali za pridobitev zaščite slediti predpisanemu postopku.

Na področju pomoči žvižgačem pri vzpostavitvi vzročne zveze med podano prijavo in povračilnimi ukrepi ima izkušnje Komisija za preprečevanje korupcije, saj je ta zaščitni ukrep določen v ZIntPK. Predstavnik KPK Gregor Pirjevec je glede tega povedal, da žvižgačem običajno pomagajo prav pri dokazovanju vzročne zveze med nastalo škodo in povračilnimi ukrepi, a obenem izpostavil, da se večina primerov, ki pride do sodišča, zaključi s poravnavo. Pa tudi sicer je žvižgačev, ki iščejo pomoč oziroma zaščito KPK, razmeroma malo, povprečno le ena na leto. Zadevne prijave se, po Pirjevčevih besedah, nanašajo zlasti na javna naročila.

Predstavnica Zavarovalnice Triglav Greza Pezdevšek je poudarila, da je ključ do etičnega ravnanja zaupanje pri zaposlenih. V ZT močno verjamejo, da bodo z implementacijo dodatnih kanalov za prijave lahko izboljšali poslovanje in da bodo od tega imeli korist vsi.

James Wasserstrom in Nina Trček sta ponudila pomemben vpogled v delovanje zaščite žvižgačev v mednarodnih organizacijah.

James Wasserstrom je poudaril uporabo obrnjenega dokaznega bremena, da mora oseba, ki je z določenim ukrepom škodila žvižgaču, sama dokazati, da ukrep ni bil nikakor povezan s prijavo oziroma javnim razkritjem, in da bi tak ukrep v vsakem primeru izvedla. Pozval pa je tudi h krajšanju dolgotrajnih postopkov zaradi povračilnih ukrepov pred delovnimi sodišči, v katerih se po razkritju zelo pogosto znajdejo žvižgači.

Nina Trček, ki je za diplomsko magistrsko delo raziskovala ureditev zaščite žvižgačev v mednarodnih organizacijah, je pri organizacijah EU kot slabost omenila odsotnost organa, ki bi obravnaval prijave povračilnih ukrepov. Omenila je tudi dejstvo, da ima Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF tako preiskovalne pristojnosti kot pristojnosti za sprejemanje prijav, kar pa da skladno s standardi ZN ni najboljša praksa. Ocenila je, da bi bilo ustrezneje, da bi to delal različni organi na način, da eden prijave sprejema, drugi jih preiskuje, tretji pa odloča o nadaljnjih ukrepih za zaščito prijavitelja.

Vasja Čepič, vodja Centra Spregovori!, je predstavil linijo za prijavo sumov nepravilnosti v javnem interesu, ki že od leta 2014 deluje pri Transparency International. Izpostavil je opazen porast zadev, ki se nanašajo na dostop do informacij javnega značaj. Prav zaradi dviga tovrstnih vprašanj v TI Slovenia načrtujejo vzpostavitev namenske platforme, ki bo postopke dostopa do informacij poenostavil. Poudaril je tudi napredek v informacijski tehnologiji in kot primer navedel odprtokodno orodje Globaleaks, ki med drugim omogoča varno dvosmerno komunikacijo s povsem anonimnimi prijavitelji. Ti lahko na tak način dopolnijo prvotno prijavo s ključnimi informacijami in dokumentacijo. V Italiji to orodje že uporablja več kot 1200 javnih organov in institucij.

Zaščita prijaviteljev: vzpostavitev učinkovitega mehanizma za prijavo sumov nepravilnosti

V Transparency International Slovenia smo izpeljali že 5. Forum poslovne integritete in transparentnosti. Zaradi epidemije COVID-19 smo fizični dogodek preselili v spletno okolje. Zaradi Evropske direktive o zaščiti prijaviteljev smo se tokrat osredotočili na vzpostavitev mehanizmov za prijavo sumov nepravilnosti in zaščito prijaviteljev.

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta novembra 2019 sprejela Evropsko direktivo o zaščiti prijaviteljev kršitev prava Unije (2019/1937), ki jo morajo države članice prenesti v svoj pravni red. Po besedah predsednice TI Slovenia dr. Alme Sedlar direktiva vzpostavlja ureditev, da se primeri pregona žvižgačev, kot je zgodil pri Antonieu Deltouru iz afere LuxLeaks, ne bi ponovili.

Do 17. decembra 2021 imajo države članice Evropske unije (EU) čas, da določbe direktive vključijo v svoj pravni in institucionalni sistem. V želji, da pri urejanju področja sodeluje čim širši krog deležnikov, in sicer tako pri oblikovanju pravnega okvira kot tudi pri njegovi implementaciji, smo s Forum začeli niz priprav na prenos direktive.

Forum poslovne integritete in transparentnosti 2020 je potekal 12. oktobra 2020, ko smo omogočili dostop do vsebin preko izobraževalne spletne platforme Moodle.

Postregli smo s prosto dostopnimi vsebinami na temo zaščite prijaviteljev in vzpostavitve mehanizma za prijavo sumov nepravilnosti tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Celovit mehanizem vključuje vzpostavitev kanalov za prijavo sumov nepravilnosti, svetovalno linijo in zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi.

Vsebina ki smo jo pripravili vključuje video posnetke pogovorov s priznanimi strokovnjaki s področja zaščite prijaviteljev.

1. Nicholas Aiossa je namestnik direktorja in vodja področja politične integritete pri Transparency International EU v Bruslju. Delal je na različnih področjih, med drugim tudi na področju javnofinančne odgovornosti in zlorabe sredstev EU. Nick je koordinator aktivnosti mreže Transparency International za vzpostavitev zaščite prijaviteljev v Evropi. S poznavanjem procesa sprejemanja Evropske direktive o zaščiti prijaviteljev nam je predstavil njene ključne prednosti in pomanjkljivosti, kako je potekalo njeno usklajevanje in sprejemanje ter največje izzive ob začetku prenosa direktive.

2. John Devitt je direktor in ustanovitelj Transparency International Irska ter strokovnjak na področju zaščite prijaviteljev. Vzpostavil je Speak Up, prvo linijo za prijavitelje in priče kršitev v Zahodni Evropi. Je avtor številnih raziskav, poročil in smernic na temo zaščite prijaviteljev, etike in protikorupcijskih standardov. S svojim znanjem in izkušnjami je svetoval irski vladi, Organizaciji združenih narodov, Svetu Evrope in Evropski komisiji, med drugim tudi o zakonodaji in postopkih o zagotavljanju zaščite prijaviteljev. John je predstavil Irsko kot primer dobre prakse, kako je tam vzpostavljena zaščita prijaviteljev, razkorak med zakoni in njihovo implementacijo, svoje izkušnje s sprejemanjem prijav in zaščito prijaviteljev ter kakšno vlogo imajo pri tem podjetja.

3. Alma Sedlar je mednarodna strokovnjakinja s področja preprečevanja korupcije, nekdanja novinarka in urednica (1991–2013) ter nekdanja namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (2014–2017). Leta 2016 je na Fakulteti za podiplomski humanistični študij (ISH) uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Zaščita žvižgačev in preprečevanje korupcije in medijske reprezentacije žvižgaštva. Je svetovalka za preprečevanje korupcije pri Uradu združenih narodov za droge in kriminal ter predsednica TI Slovenia. Na podlagi doktorske disertacije je izdala tudi knjigo Žvižgači, mediji in korupcija (UMCO, 2017), ki je prva slovenska knjiga o zaščiti žvižgačev. Približala nam je okoliščine in perspektivo posameznika, ki se odloči spregovoriti, oziroma kaj so njegovi motivi in kaj ga spodbudi k prijavi ter prenos Evropske direktive v slovenski pravni okvir.

4. Od leta 2014 znotraj društva Transparency International Slovenia deluje Center Spregovori! Center je del globalne mreže ALAC (Advocacy and legal centre), ki delujejo v več kot 60 državah po svetu. Od njegove vzpostavitve smo prejeli že več kot 400 prijav. Podrobnosti delovanja je opisal Vasja Čepič.

5. Pripravili pa smo tudi Kontrolni seznam za mehanizem za prijavo sumov nepravilnosti. Namenjen je oceni kakovosti vzpostavljenega mehanizma za prijavo sumov nepravilnost v vašem podjetju ali organizaciji oziroma pripravljenost na njegovo vzpostavitev. Pri oblikovanju kontrolnega seznama smo upoštevali tako minimalne standarde predpisane z Evropsko direktivo o zaščiti prijaviteljev, kot tudi najboljše mednarodne prakse na področju oblikovanja mehanizmov za prijavo sumov nepravilnosti. Standardi, ki jih s seznamom postavljamo, omogočajo celostno in uspešno izvajanje mehanizma za prijavo sumov nepravilnosti. V kolikor želite dostop do Kontrolnega seznama nam pišite na info@transparency.si.

7. Dodatno gradivo

Spodbujanje etičnega ravnanja zaposlenih: izzivi in rešitve

Transparency International Slovenia letos obeležuje 10 let obstoja in delovanja. Obletnico bomo v društvu zaznamovali z več prireditvami. Eden od osrednjih dogodkov je bil tudi Forum poslovne integritete in transparentnosti. Povezovalna tema letošnjega, že četrtega srečanja so bili izzivi in rešitve pri načinih vodenja in procesih, ki spodbujajo etično vedenje zaposlenih.

Forum 2019 je potekal 24. oktobra 2019 ob 9.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Osrednji gost je bil Martin KREUTNER, ki ga je zaradi njegovega dela pri Mednarodni akademiji za boj proti korupciji (IACA) in prizadevanj za izboljšanje blaginje ljudi po svetu skozi njegovo delo pri Združenih narodih, Transparency International in drugih svetovnih organizacijah, v letih 2014 in 2015 Etishpere Institute prepoznal kot enega izmed sto najbolj vplivnih ljudmi s področja poslovne etike.

Med letoma 2012 in 2019 je bil dekan in izvršni sekretar Mednarodne akademije za boj proti korupciji, med letoma 2004 in 2012 pa predsednik mreže Evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC / EACN). Bil je član več mednarodnih odborov ter višji in strokovni ocenjevalec za OZN, Svet Evrope, OVSE in Svetovno banko. Po vsem svetu predava o temah boja proti korupciji, skladnosti, mednarodnemu humanitarnemu pravu in varnosti.

1. Martin Kreutner je na Forumu 2019 predstavil:

  • kako in zakaj imajo etična podjetja višje ekonomske kazalnike;
  • kako v podjetju spodbujati čim višje etične standarde in jih prenašati na zaposlene, oz. kaj lahko managerji storijo, da si zaslužijo zaupanje;
  • kako lahko organizacije preprečijo kršitve in upravljajo tveganja za ugled?

2. Polona PERGAR GUZAJ, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in članica nadzornega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenije, je predstavila vpliv upravljanja tveganj na odločitve vodstva in zaposlenih.

3. Gašper PEKLAJ, svetovalec za skladnost poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, partnerju Foruma poslovne integritete in transparentnosti, bo predstavil dobre prakse na področju organizacijske kulture.

4. Vasja ČEPIČ, pravnik pri Transparency International Slovenia, bo predstavil priložnosti in izzive ob vpeljavi linij za prijave v gospodarskih družbah ter prednosti in koristi linij za prijave za zaposlene in gospodarsko družbo.

Dogodek je povezoval Toni CAHUNEK.

Gospodarstveniki na tretjem forumu poslovne integritete in transparentnosti o učinkovitejšem preprečevanju korupcije v podjetjih

Transparency International (TI) Slovenia je tudi letos pripravil osrednji letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti. Dogodek, ki je potekal 7. novembra 2018 v Ljubljani, je bil namenjen krepitvi veščin gospodarstvenikov za učinkovitejše preprečevanje korupcije v podjetjih.

Forum je potekal tretje leto zapored. Osrednja povezovalna tema letošnjega Foruma so bili mehanizmi za obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarstvu. Dogodka se je udeležilo 40 partnerjev Foruma, predstavnikov podjetij in drugih gostov. Prisluhnili so več predavateljem in spoznali projekte, ki jih izvaja TI Slovenia.
Dr. Samo Bardutzky, član upravnega odbora TI Slovenia, je v uvodu pozdravil udeležence Foruma: »Partnerji Foruma poslovne integritete in transparentnosti in predstavniki podjetij, ki ste danes tukaj, igrate pomembno vlogo: povečujete zavedanje in vpliv na vzpostavitev sistema vrednot, ki temelji na transparentnem in odgovornem delovanju poslovnih subjektov. Na ta način lahko dosegamo sistemske spremembe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor, in s tem preprečevanje korupcijskih ravnanj.«

Letošnji osrednji gost g. Philippe Montigny je udeležencem predstavil prvi mednarodni standard za preprečevanje podkupovanja ISO 37001. Philippe Montigny je soavtor omenjenega ISO standarda in nekdanji član urada generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Izjava Philippea Montignyja: »Standard ISO 37001 je namenjen vsem javnim, zasebnim in neprofitnim organizacijam ne glede na njihovo velikost. Uvedba standarda ISO 37001 je eden od načinov, s katerim organizacije navzven sporočajo svojo zavezanost preprečevanju korupcije in spodbujanju etičnega ravnanja v poslovnem okolju«.

Dr. Sandra Damijan z Ekonomske fakultete je predstavila najpogostejše korporativne prevare in njihov vplivi na poslovanje, ob tem pa povedala: »Globalizacija je zaradi vedno večjega števila akterjev v poslovanju, napredka na področju komunikacij in transporta vplivala na povečanje tveganj in možnosti za nastanek prevar. Stopnja prevar ne kaže znakov upočasnitve, napredki v tehnologiji bodo zgolj omogočali drugačne oblike. Po drugi strani pa dejansko imamo regulatorno konvergenco in možnost lažjega sodelovanja med organi pregona, tudi lažjega pretoka informacij. Vprašanje je, kakšna je učinkovitost slednjega. Gospodarske družbe bodo same morale ustrezno obvladovati tovrstna tveganja, prepoznati opozorilne znake ter se ustrezno odzvati predvsem ob vstopu na nove trge, še posebej, če so to trgi z višjo stopnjo korupcije«.

Kako preventivni protikorupcijski mehanizem Pakt integritete deluje v praksi, je na včerajšnjem dogodku predstavil Vasja Čepič iz TI Slovenia na primeru energetske obnove splošne bolnišnice Trbovlje. Pakt integritete v mednarodni praksi predstavlja pogodbo, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni opazovalec javnega naročila. Pakt pa se lahko uporablja tudi za druge oblike naročil, ne samo za javna naročila, kot so javna zasebna partnerstva in koncesije. »Projekt Pakti integritete je izjemna priložnost, da osvetlimo in javnosti približamo postopke javnega naročanja. Zaupanje v porabo javnega denarja je mogoče povrniti le z večjo transparentnostjo in preglednostjo celotnega procesa. Pakt je v Sloveniji prvič uporabljen prav pri obnovi energetski sanacije Splošne bolnišnice Trbovlje, TI Slovenia pa je kot neodvisni opazovalec vključena v vse faze postopka. Glede na to, da Slovenija za javna naročila nameni okoli štiri milijarde evrov javnega denarja letno, sta transparentnost ter aktivno vključevanje civilne družbe v spremljanje porabe javnih sredstev velikega pomena.«

Udeleženci Foruma so se po predavanjih udeležili letošnjih štirih delavnic na tematike prednosti in vpeljave mednarodnega standarda za preprečevanje podkupovanja ISO 37001, obvladovanj korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, poslovne etike in odgovornega lobiranja v gospodarstvu, ter desetih protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti. Namen teh delavnic je bil krepitev veščin za učinkovitejše preprečevanje korupcije.
Kaj je Forum poslovne integritete in transparentnosti?

Forum poslovne integritete in transparentnosti pod okriljem Transparency International Slovenia povezuje podjetja in druge deležnike, omogoča sodelovanje in izmenjavo dobrih praks in tako zagotavlja bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj na vseh področjih poslovanja. Forum podjetjem nudi pomoč pri zagotavljanju večje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. Ponuja konkretna orodja za višjo stopnjo integritete ter preprečevanje neetičnih ravnanj in korupcije.

Da bi bili programi integritete učinkoviti, je potrebna večja ozaveščenost vodstev podjetij, kadrovskih služb in zaposlenih o etiki in integriteti pri poslovanju. Pri tem je izjemnega pomena povezovanje zainteresiranih podjetij in drugih deležnikov ter izmenjava izkušenj, kar TI Slovenia omogoča partnerjem v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti.

Predstavitve na glavnem delu Foruma

1. Philipe Montigny

2. dr. Sandra Damijan

3. Vlado Šarenac, SAP

4. Gašper Peklaj, Zavarovalnica Triglav

5. Vasja Čepič, TI Slovenia

Menedžerji z zgledom gradijo etično kulturo podjetja

Transparency International (TI) Slovenia je na drugem letnem Forumu poslovne integritete in transparentnosti s predstavniki zasebnega sektorja razpravljal o trendih etičnega vodenja podjetij ter pozitivnih vplivih takega vodenja na poslovno okolje. »Zasebni sektor ostaja pomemben partner pri vzpostavljanju integritete v družbi, veseli nas, da podjetja vsako leto več pozornosti namenijo tovrstnim vsebinam. To je znak, da želijo z nami soustvarjati svet brez korupcije« je povedala Simona Habič, predsednica TI Slovenia. Predsednica je še posebej izpostavila člane Foruma transparentnosti in integritete, ki jim je ob tej priložnosti podelila priznanja za zaveze k ustvarjanju poslovnega okolja brez korupcije.

Predstavnike zasebnega sektorja je s predavanjem in interaktivno delavnico skozi izzive pri vzpostavljanju integritete v podjetjih popeljal David Freel, profesor poslovnega kolidža Maxa Fisherja državne univerze v Ohiu. Ta je izpostavil pomembnost izgradnje etične kulture v podjetjih, saj sprejemanje posameznih mehanizmov ni dovolj. »Mednarodna izmenjava znanj na področju preventive je ključna, saj korupcija vse pogosteje poteka prek meja nacionalnih držav, zato se morajo podjetja temu karseda učinkovito zoperstaviti. Izkušnje iz tujine so zato zelo dobrodošle za večjo učinkovitost slovenskih podjetij« je še dodala Simona Habič. Raziskave kažejo, da niti polovica podjetij v Sloveniji ne uporablja nobenega mehanizma za upravljanje s tveganji, kar povečuje njihovo izpostavljenost.

Gospodarstveniki na tretjem forumu poslovne integritete in transparentnosti o učinkovitejšem preprečevanju korupcije v podjetjih

Transparency International Slovenia je na poslovnem zajtrku, ki ga je organiziral z Nemško-slovensko ter Britansko-slovensko gospodarsko zbornico, predstavil svoje nove aktivnosti na področju zasebnega sektorja. Prisotnim je bil predstavljen tudi Forum poslovne integritete in transparentnosti. »Podjetja s pristopom v Forum dajejo jasen znak, da si želijo poslovno okolje, kjer bo vladala ničelna toleranca do korupcije. Na tej skupni točki bomo gradili program, s katerim se bomo zoperstavili slabim praksam, ki se pojavljajo v poslovnem okolju« je povedala Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenia. Forum bo platforma za podjetja, ki želijo biti vodilna pri vzpostavljanju večje integritete zasebnega sektorja.
TI Slovenia bo z aktivnostmi za zasebni sektor spodbujal vzpostavljanje učinkovitih programov za preprečevanje podkupovanja, spodbujal gradnjo mehanizmov za varno prijavo nepravilnosti znotraj podjetij in si prizadeval za večjo usposobljenost kadrov podjetij za prepoznavanje in preprečevanje korupcije in drugih neetičnih ravnanj. Predstavitev Foruma bo tako prvi korak v vrsti aktivnosti za spodbujanje integritete v zasebnem sektorju.
Korupcija v zasebnem sektorju povzroča poslovno škodo, manjšanje ugleda, nelojalno konkurenco in druge negativne pojave. Raziskave prav tako kažejo, da tudi podjetniki sami zaznavajo negativne posledice korupcije, saj jim ta krni posel. Zato zagotavljanje integritete in transparentnosti v zasebnem sektorju pomembno prispeva tako k pozitivnemu poslovanju podjetja kot tudi k preprečevanju korupcije v širši družbi. »Globalna mreža organizacij za boj proti korupciji Transparency International v zasebnem sektorju prepoznava partnerja za ustvarjanje sveta brez korupcije. S tem namenom ustvarjamo orodja za zasebni sektor, organiziramo izmenjavo dobrih praks in povezujemo deležnike, ki lahko prispevajo k učinkovitim rešitvam,« je poudarila Elena Panfilova, podpredsednica upravnega odbora globalnega gibanja Transparency International, ki je ob tej priložnosti nagovorila goste zajtrka.

Gostje

1. Elena A. Panfilova, podpredsednica upravnega odbora mednarodne organizacije Transparency International

2. Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenia

3. Medeja Lončar, direktorica podjetja Siemens Slovenija

4. Gregor Potočar, direktor SAP Slovenija

5. Sandra Damijan, Forensic Services Manager PWC Slovenija

Dogodek je vodil in povezoval Igor E. Bergant

Več o dogodku