Aktualno

7. Forum poslovne integritete in transparentnosti

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pripravlja že 7. osrednji letni dogodek Foruma poslovne integritete in transparentnosti, ki bo potekal 23. in 24. februarja 2023 v M hotelu Ljubljana (Derčeva 4, Ljubljana). Začeli bomo ob 8:30 uri z registracijo in jutranjo kavo.  

Forum je tradicionalni dogodek Transparency International Slovenia, ki je namenjen gospodarstvu in obravnavi izzivov, ki jih boj proti korupciji prinaša v gospodarstvu in predstavitvi novih usmeritev na področju dvigovanja integritete, etike in preprečevanja korupcije v gospodarstvu. Tako bomo del dogodka posvetili trenutno osrednji temi – novostim pri zaščiti prijaviteljev za podjetja. Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom, ki v svojih organizacijah skrbijo za skladnost in etično poslovanje, drugim zaposlenim v gospodarskih družbah, ki se pri svojem delu srečujejo s temi temami ali jih te teme zanimajo, študentom in širši javnosti. Obenem želimo z dogodkom poudariti pomembnost področja integritete, etike in preprečevanja korupcije, širiti prepoznavnost našega dela in poslanstva.  

Letošnji prenovljeni Forum se bo dotaknil aktualnih tem na treh glavnih področij delovanja TI Slovenia: transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije. Pridružili se nam bodo mnogi strokovnjaki z omenjenih področij iz Slovenije in tujine.  

O PROGRAMU

Prvi dan v dopoldanskem času dogodka bo namenjen pregledu pomena okoljskih, družbenih in vodstvenih načel, med katere spada tudi korporativna integriteta, predvsem z vidika tujih podjetij, ki investirajo v slovensko gospodarstvo. V nadaljevanju bomo govorili o različnih načinih preprečevanja korupcije, med drugim tudi o novih tehnikah in tehnologijah preiskovanja sumov nepravilnosti, in vlogi informacijske varnosti v tem okviru. 

V popoldanskem delu prvega dne organiziramo odprt del programa: Novosti pri zaščiti prijaviteljev za podjetja. 

V tem delu programa bomo predstavili novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, osredotočili pa se bomo na pomen in dodano vrednost za podjetja in načine, kako oblikovati mehanizme znotraj podjetij, da bodo le-ti učinkoviti in ustrezni. V tem kontekstu bo TI Slovenia tudi predstavil svojo platformo za interne prijave Linijo spregovori! Prvi dan bo zaključen z razpravo predstavnikov podjetij o naslavljanju morebitnih izzivov vpeljevanja nove ureditve zaščite prijaviteljev. V razpravi bodo sodelovali predstavniki podjetij, ki so interne mehanizme že vpeljali. 

Odprti del programa bo potekal v okviru projekta Speak up Europe!, ki ga sofinancirata Evropska Unija ter Ministrstvo za javno upravo RS. 

Drugi dan se bomo dotaknili področja transparentnosti. Predstavniki mednarodnih organizacij in podjetij bodo predstavili različne vidike s področij zakonitega lobiranja in davčne transparentnosti podjetij. Potekala bo tudi okrogla miza, kjer se bodo predstavniki podjetij podpisnic Smernic korporativne integritete pogovarjali o pomenu Smernic, njihovi implementaciji in spodbujanju korporativne integritete v prihodnosti. Uvodoma drugega dne pa bo nagrajenec lanskega natečaja TI Slovenia za najboljše diplomsko in magistrsko delo predstavil svoje delo.

Program 7. Foruma poslovne integritete in transparentnosti 

1. Dan

Začetek

8.30 Registracija in druženje z zajtrkom

9.15 Pozdravni nagovor

Neža Grasselli, predsednica Transparency International Slovenia

 9.30 Virtualno predavanje: Investicije v Slovenijo & ESG

Jurček Žmauc, predsednik UO Slovensko-ameriškega poslovnega združenja v Clevelandu

 10.20 Predavanje: Uporaba novih tehnik in tehnologij pri preiskovanju
sumov nepravilnosti znotraj podjetij

Sonja Kolar, MBA, direktorica in notranja revizorka, 2gether d.o.o.

11.15 Predavanje: Transparentnost v okviru informacijske varnosti

Filip Božić, svetovalec za informacijsko varnost in varstvo podatkov, Hiša Info d.o.o.

 

Odprt del programa: Novosti pri zaščiti prijaviteljev za podjetja

13.00 Uvodni nagovor

dr. Dominika Pipan Švarc, Ministrica, Ministrstvo za pravosodje

13.20 Predavanje: Pomen in dodana vrednost prijaviteljev nepravilnosti za podjetja

Neža Grasselli, predsednica Transparency International Slovenia,
pravna svetovalka in nekdanja odvetnica v Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in Partnerji, o.p., d.o.o.

14.10 Predavanje: Kako zagotoviti, da vam bodo prijavitelji zaupali: vzpostavitev
ustreznih notranjih mehanizmov

Nina Trček, strokovna sodelavka Transparency International Slovenia,
pravnica v odvetniški družbi Wilson Williams in nekdanja pravna in politična svetovalka v OECD

14.40 Predstavitev: Linija Spregovori!

Transparency International Slovenia

15.10 Okrogla miza: Izzivi podjetij pri izvajanju nove ureditve zaščite prijaviteljev

Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja, Zavarovalnica Sava
Miran Deželak, vodja preiskav in varovanja, Skladnost poslovanja in krepitev integritete, NLB d.d.
Giorgio Fraschini, vodja vpeljave notranjih prijavnih mehanizmov, Transparency International Italia (preko spleta, v angleščini)

Prostor za razpravo ob popoldanskem čaju

 

Odprt del programa je organiziran v sklopu projekta Speak up Europe, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Ministrstvo za javno upravo.

2. Dan 

 Začetek

8.30 Druženje ob zajtrku

9.00 Uvod: pregled prvega dne foruma

Maruša Babnik, generalna sekretarka Transparency International Slovenia

9.15 Predstavitev nagrajene magistrske naloge: Digitalizacija in korupcija

Marko Bijuklić, magister upravnih ved

9.35 Virtualno predavanje: Stanje lobiranja (v angleščini)

Pauline Bertrand, analitičarka in avtorica poročila OECD o lobiranju, OECD

10.45 Virtualno predavanje: Davčna transparentnost podjetij (v angleščini)

Olivia Lally, višja sodelavka za politike in zagovorništvo na področju davčne transparentnosti,
Eurodad – Evropska mreža za dolg in razvoj, predsednica Transparency International Ireland

 12.00 Pogovor: Smernice korporativne integritete: kje smo danes?

dr. Robert Šumi, predsednik, Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Igor Klančnik, član upravnega odbora TI Slovenia in podsekretar na Uradu za šport v Mestni občini Maribor
Boštjan Trstenjak, svetovalec, PRO-INTEGRA

13.00 Zaključni nagovor

Igor Klančnik, član upravnega odbora TI Slovenia in podsekretar na Uradu za šport v Mestni občini Maribor

Promocijski partnerji 7. Foruma poslovne integritete in transparentnosti

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na 7. Forumu:

  • 96,00 € na udeleženca
  • 67,00 € na udeleženca člana partnerske organizacije (Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Alumni Pravne Fakultete, Univerza v Ljubljani)
  • 30,00 € za študente
  • 20,00 € za študente partnerske organizacije (Pravna Fakulteta, Univerza v Ljubljani)
  • brezplačno za aktivne člane TI Slovenia

Kotizacija vključuje dopoldanska dela programa in odmore z okrepčili. Popoldanski del programa 1. dne je odprt tudi za širšo javnost.

PLAČILO KOTIZACIJE 

Prijavnica velja kot naročilnica. Račun bomo plačnikom poslali po zaključku dogodka na njihov elektronski in poštni naslov.
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

PRIJAVA

Možnost prijave na dogodek smo podaljšali do 22. 2. 2023 do 14:00 ure.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 21. 2. 2023 do 14.00 na elektronski naslov info@transparency.si. V odjavi mora biti navedeno ime udeleženca, ki se odjavlja. V primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

DODATNE INFORMACIJE 

Dogodek bo potekal delno v angleščini. Sočasno prevajanje ne bo zagotovljeno.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@transparency.si.

Vljudno vabljeni, veselimo se srečanja z vami.