Zaposleni

Transparency International Slovenia trenutno zaposluje pet ljudi:

Maruša Babnik – generalna sekretarka in vodja projekta

Univerzitetna diplomirana organizatorka se je TI Slovenia pridružila v letu 2022. Prihaja z bogatimi izkušnjami v nevladnem sektorju, s projektnim vodenjem in zagovorniškim delom na področju transparentnosti davčnih sistemov. Med drugim je članica odborov mednarodnih in nacionalnih mrež, kjer se posveča krepitvi sinergijskih učinkov povezovanja organizacij civilne družbe.  

Dagmar Šobervodja projektov 

Dagmar Šober se je timu TI Slovenia pridružila leta 2023 kot izkušena vodja projektov z močnim zaledjem v poslovnem svetu. Kljub izrazito humanistični izobrazbi je že od nekdaj kazala zanimanje za področje makroekonomije, gospodarstva, trženja in marketinga, izkušnje pa je nabirala v mednarodnih podjetjih in v diplomaciji. Njena strast so glasba, urbani plesi, tuji jeziki in potepanje v naravi.