Kdo smo

Pregled našega dela

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo. Že od leta 2009 smo del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo.

Področje dela

TI Slovenia namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na področju etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih podlag in nasvetov fizičnim ter pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov integritete v njihovem ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja, še posebej pa z nudenjem pomoči žrtvam korupcije, vzpodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.

Programe ozaveščanja TI Slovenia praviloma izvaja v obliki izobraževanja in informiranja javnosti, fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih državnih organov. Prav tako izvaja raziskave o stanju etike, integritete in korupcije v družbi, sodeluje z vsemi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami, organizira ter se udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja in informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno. Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje ter druge prireditve, povezane s temeljnim namenom in cilji njegovega delovanja.

Pri uresničevanju namena in ciljev društvo sodeluje pri raznih domačih in mednarodnih projektih, opravlja raziskovalno delo ter izdaja publikacije s področja svojega delovanja.

Neodvisni in odgovorni

TI Slovenia je nepolitična organizacija, ki daje velik pomen na svojo neodvisnost. Sami si izbiramo področja dela in določamo program in aktivnosti. Noben donator nima vpliva na vsebino in politiko dela TI Slovenia. Naši viri financiranja so pregledni, kot je tudi poraba teh sredstev.