Mednarodna izmenjava znanj med Forumi – dogodki

Skupaj s klubi/Forumi poslovne integritete in transparentnosti iz Transparency International Španija, Švedska, Francija, Grčija, Italija in Združeno kraljestvo redno organiziramo mednarodne seminarje in predavanja v angleškem jeziku z različnih področij delovanja naše globalne mreže. Klubi/Forumi poslovne integritete in transparentnosti so neformalne mreže za predstavnike gospodarstva, ki si prizadevajo za doseganje najvišjih standardov na področjih korporativne integritete, poslovne etike, zaščite prijaviteljev idr. in želijo v svoje poslovanje prenesti tudi najboljše mednarodne prakse na omenjenih področjih.

Mednarodni dogodki s področja poslovne integritete v letu 2023 so brezplačni in odprti za vse potencialne in nove člane slovenskega kluba Foruma poslovne integritete in transparentnosti. V letu 2024 pa je udeležba na tovrstnih dogodkih omogočena samo članskim organizacijam. Več o članstvu v klubu Foruma na tej povezavi.

Strengthening the Principles of Sustainable Governance (The “G” In ESG-T)

 • organizator: Transparency International Spain
 • 23. 10. 2023
 • brezplačno
 • več o vsebini: tukaj

Lobbying and undue influence: Where to draw the line?

 • organizator: Transparency International Sweden
 • 16. 11. 2023
 • brezplačno
 • več o vsebini: tukaj

Global Economic Trends

 • organizator: Transparency International Greece
 • 15. 3. 2024
 • samo za članske organizacije
 • več o vsebini: tukaj

Corruption, duty of vigilance, sanctions, money laundering: corporate governance in the face of societal challenges.

 • organizator: Transparency International France
 • 25. 4. 2024
 • samo za članske organizacije
 • več o vsebini: tukaj

Business Ethics and Sustainability

 • organizator: Transparency International Italy
 • 13. 6. 2024
 • samo za članske organizacije
 • več o vsebini: tukaj

Doing Business with Integrity in Latin America

 • organizator: Transparency International United Kingdom
 • 4. 7. 2024
 • samo za članske organizacije
 • več o vsebini: tukaj