Aktualno

Sodelovali smo na okrogli mizi ob 20. obletnici Urada za nadzor proračuna

Dne 29. 5. 2024 je Maruša Babnik, generalna sekretarka Transparency International Slovenia, sodelovala na okrogli mizi ob 20. obletnici Urada za nadzor proračuna. 

V uvodnem nagovoru je minister za finance, g. Klemen Boštjančič izpostavil pomen transparentnosti porabe javnih financ kot pogoj za trajnostno rast in blaginjo vseh državljanov. V tem duhu je nadaljevala tudi direktorica Urada za nadzor proračuna, ga. Patricija Pergar, ki je poudarila, da goljufije in korupcija vodijo do izgube javnih sredstev, zato je pomembno sledenje visokim etičnim standardom na vseh ravneh. 

V nadaljevanju pa so na okrogli mizi s podnaslovom “Učinkovitost, transparentnost in odgovornost”, poleg TI Slovenia sodelovali tudi Matej Drašček, predsednik Združenja notranjih revizorjev IIA, David Smolej, vodja Oddelka za korupcijo na Generalni policijski upravi, Grega Stritar iz Neolaba in Katja Mihelič Sušnik iz Komisije za preprečevanje korupcije. 

Pri vprašanju možnosti za izboljšanje transparentnosti proračuna je M. Babnik omenila večje vključevanje civilne družbe in javnosti v proračunski postopek v smislu zagotovitve preglednosti in razumljivosti razpoložljivih dokumentov. Ostali gostje so predlagali tudi krepitev medinstitucionalnega sodelovanja, integritete ter izobraževanja vseh deležnikov na področju konflikta interesov.  

Pri oceni stanja transparentnosti proračuna je M. Babnik na kratko predstavila izsledke raziskave Open Budget Survey 2023 za Slovenijo, ki je bila objavljena na isti dan in kaže na negativen trend dolgoročnega poslabševanja indeksa transparentnosti proračuna in rahlo nazadovanje tudi pri ostalih kazalnikih, ki ocenjujejo stopnjo sodelovanja javnosti v proračunskem postopku in vlogo nadzornih organov v vseh fazah proračunskega postopka. Poročilo OBS bomo podrobneje predstavili na uradnem dogodku, ki se bo odvijal dne 11. 6. ob 13:30 v CEF-u (Center of Excellence in Finance, Cankarjeva 18, Ljubljana). Več informacij o programu in registraciji.