Aktualno

Potrebujemo več preventivnih mehanizmov pri porabi javnih sredstev

TI Slovenia v sklopu Dnevov integritete 2021 objavlja poročilo o energetski prenovi Splošne bolnišnice Novo mesto. V poročilu je opisan potek javnega naročila za izvedbo energetske prenove dveh stavb splošne bolnišnice v Novem mestu od začetne identifikacije potreb do zaključka izvedbe del.

V poročilu pišemo:

Ob tem v TI Slovenia poudarjamo, da bi morali pri porabi javnih sredstev več pozornosti nameniti preventivnim mehanizmom. Še posebej bo to pomembno pri sredstvih za okrevanje in odpornost, v sklopu katerih bodo v prihodnjih letih izvedeni številni projekti. Glede na sprejeti načrt, bi morala vlada do septembra letos sprejeti Strategijo za boj proti goljufijam, a se to ni zgodilo. Ker je trenuten program na tem področju skop in ne vključuje dodatnih ukrepov (npr. uvedbo paktov integritete, sistemski nadzor nad težavnimi področji), menimo, da morajo odločevalci nujno razmisliti o tem, in kako v povečevanje transparentnosti in preprečevanje tveganj vključiti akterje civilne družbe. Zlasti mehanizmi, kot je pakt integritete, bi morali biti del celostne strategije.

Kaj je pakt integritete?

Javna sredstva se morajo porabljati z omejitvami, ki preprečujejo zlorabe ter zagotavljajo učinkovito in smotrno porabo v javnem interesu. Sistem javnega naročanja se mora z namenom varovanja ponudnikov voditi transparentno in zagotavljati enakopravno obravnavo ponudnikov ter onemogočiti korupcijska tveganja, nadzor nad izvajanjem postopkov pa mora biti neodvisen.

V te namene je Transparency International v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil preventivni protikorupcijski mehanizem, imenovan Pakt integritete.

Pakt integritete v mednarodni praksi predstavlja pogodbo, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni opazovalec javnega naročila. Pakt se lahko uporablja tudi za druge oblike povezav med javnim in zasebnim sektorjem, kot so javno-zasebna partnerstva, podelitve koncesije, javnih pooblastil in drugo.

Eden izmed ključnih elementov transparentnosti oblasti je omogočanje dostopa do informacij. Dostop do informacij omogoča civilni družbi izvajanje nadzorne vloge in je eden izmed temeljev zaupanja v javne ustanove. S tem namenom je tudi del Pakta integritete namenjen dostopanju do informacij in je vključen v poročilo kot eden izmed pokazateljev učinkovitosti izvajanja določil pakta.

Več o paktu integritete preberi tu.