Aktualno

Transparency International Slovenia poslancem predlagal izboljšave predloga Zakona o javnem naročanju

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) se je ob vložitvi predloga sprememb Zakona o javnem naročanju v državnozborski zakonodajni postopek odzval na vsebino predlaganih sprememb. TI Slovenia podpira namen zakonodajalca po večji preglednosti sistema javnega naročanja, a hkrati vnovič opozarja, da nekateri predlogi po oceni TI Slovenia ne bodo zagotovili večje sistemske transparentnosti oziroma dosegli namena zakonodajalca.

»Ob tem izpostavljamo prevsem predlagani dvig mejnih vrednosti, s katero se bi se lahko bistveno povečal obseg manj transparentnih evidenčnih naročil, in neustrezno ureditev preprečevanja nasprotij interesov,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

TI Slovenia znova ocenjuje, da nekateri predlogi oziroma utemeljitve v predlogu sprememb zakona niso bili ustrezno obrazloženi, podprti s konkretnejšimi analizami. TI Slovenia tudi meni, da bi moral predlagatelj predpisa – Ministrstvo za javno upravo – javno objaviti vsa gradiva, ki jih je v postopku usklajevanja predloga predpisa prejel od vseh deležnikov in navesti, katere rešitve je upošteval. Kot primer dobre prakse izpostavljamo predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kjer so bile pripombe del gradiva.

TI Slovenia je resornemu ministrstvu predlagal umestitev paktov integritete kot učinkovitega mehanizma za preprečevanje korupcije v postopkih javnega naročanja v zakonodajni okvir. Republika Slovenija se je k uvedbi paktov integritete v sistem javnega naročanja zavezala že leta 2004 v Resoluciji o preprečevanju korupcije.

»Mehanizem pakt integritete se je v Sloveniji prvič uporabil leta 2016. Takrat smo v Transparency International Slovenia z Ministrstvom za zdravje podpisali in uspešno uporabili prvi pakt integritete v Sloveniji pri projektu energetske sanacije splošnih bolnišnic. Čas je za naslednji korak, torej umestitev paktov v zakonodajni okvir in tako spodbujanje naročnikov k uporabi tega preventivnega orodja,« je poudarila dr. Alma Sedlar.

Uporaba takšnih orodij je še posebej pomembna v času okrevanja po epidemiji, ko bo treba razpoložljiva sredstva porabiti smotrno in učinkovito.

Dokument s pripombami na predlog zakona lahko preberete tu.

Več o paktih integritete lahko preberete tu.

logoek_pakti