Aktualno

Ali veste, koliko so za svoje volilne kampanje zapravili kandidati oziroma kandidatke za županska mesta na lokalnih volitvah 2022?

Transparency International Slovenia je v okviru projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022 izvedel raziskavo o spoštovanju obveznosti organizatorjev volilnih kampanj po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). 

Zakon namreč določa, da morajo organizatorji volilnih kampanj oddati poročilo o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala AJPES. Poročila morajo biti predložena najkasneje 15 dni po zaprtju transakcijskega računa volilne kampanje ter nato s strani AJPES javno objavljena v 10 delovnih dneh. Končni rok za oddajo poročil za lokalne volitve 2022 je minil sredi aprila 2023.  

Transparency International Slovenia je v okviru projekta opazoval volilne kampanje oziroma izvedbo volitev v naslednjih 13 občinah, v katerih je skupno kandidiralo 77 kandidatov: 

 1. Ajdovščina 
 2. Celje 
 3. Dornava 
 4. Ilirska Bistrica 
 5. Kamnik 
 6. Kočevje 
 7. Koper 
 8. Kranj 
 9. Ljubljana 
 10. Maribor  
 11. Polzela 
 12. Sveti Jurij ob Ščavnici 
 13. Vipava  

 Ob pregledu spletnega portala AJPES, na katerem so objavljena finančna poročila, ki so jih predložili organizatorji volilnih kampanj, in preverjanju rezultatov, pridobljenih z uporabo portala, neposredno pri AJPES, smo ugotovili, da kar deset od 77 kandidatov (tj. približno 13%) do avgusta 2023 ni predložilo finančnih poročil. 

Glede na to, da so finančna poročila, ki jih morajo organizatorji volilnih kampanj oddati po volitvah, eden izmed pomembnejših elementov finančne transparentnosti in pravzaprav edini dokument, ki je dostopen širši javnosti, v Transparency International Slovenia pozivamo k doslednemu spoštovanju te obveznosti. Upoštevajoč število kršitev, ki je bilo zaznano v okviru pregleda le 13 od 212 občin, pristojne institucije pozivamo k temeljitem nadzoru spoštovanja določb ZVRK. 

Ali vas zanima, če so organizatorji volilnih kampanj za kandidate v vaših občinah predložili finančna poročila? Vas zanima, koliko sredstev so zbrali in za kaj so jih porabili? Vabimo vas, da se z uporabo portala AJPES seznanite s temi informacijami, in da nam sporočite na info@transparency.si, če za kandidata oziroma kandidatko finančnega poročila niste našli. 

Aktivnost je bila izvedena v okviru projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki ga financira U.S. Embassy Ljubljana. Mnenja, ugotovitve in sklepi ali priporočila, izraženi v tem dokumentu, so mnenja avtorjev in ne odražajo nujno mnenj Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike.