Aktualno

Učinkovitost trošenja javnega denarja je treba spremljati tudi po zaključku projektov

TI Slovenia objavlja peto poročilo o energetski prenovi Splošne bolnišnice (SB) Trbovlje. V njem je opisano preverjanje učinkovitosti prenove leto dni po zaključku del. Gre za zadnje v nizu poročil, v prvih štirih je opisan potek javnega naročila za prenovo SB Trbovlje med letoma 2016 in 2020.

»V letu 2020 bolnišnica ni beležila predvidenih prihrankov pri porabi energije, kar bi lahko vplivalo na to, kdaj se bo investicija povrnila. Bolj veseli dejstvo, da je mogoče opaziti povečanje zadovoljstva zaposlenih in bolnikov,« je povedal Sebastijan Peterka, vodja projekta Pakt integritete. V letu 2020 je SB Trbovlje beležila le 33,1 % predvidenega prihranka pri porabi električne energije in 38,3 % predvidenega prihranka pri porabi toplotne energije, nižji so tudi prihranki pri stroških. Bolnišnica je na pobudo TI Slovenia merila tudi zadovoljstvo zaposlenih in bolnikov s temperaturo in kakovostjo zraka. Po prenovi je pri obeh kategorijah je opazen napredek.

V TI Slovenia poudarjamo, da je spremljanje učinkov izjemnega pomena za smotrnost porabe javnih sredstev, saj s tem naročniki zagotavljajo, da se javni denar troši za doseganje predvidenih ciljev.

»Pri energetski prenovi javnih stavb moramo slediti zastavljenim ciljem, ne le zaradi ekonomičnosti projektov, temveč tudi zato, da dolgoročno prispevamo k preprečevanju podnebnih sprememb. V luči podnebne konference v Glasgowu je to še toliko bolj očitno,« je dodal Peterka. Ker bo tovrstnih projektov zaradi Načrta za okrevanje in odpornost v prihodnosti še več, je treba posvetiti več pozornosti spremljanju učinkov in prilagajanju investicij na podlagi ugotovitev in rezultatov iz izvedenih projektov. TI Slovenia bo podrobnejšo analizo spremljanja ciljev energetskih prenov javnih stavb objavil v prihodnjih mesecih.

Večjo vlogo pri spremljanju porabe javnih sredstev bi morala imeti tudi civilna družba, saj so zmogljivosti nadzornih organov omejene. TI Slovenia je za krepitev znanj akterjev civilne družbe, ki so pripravljeni podrobneje spremljati porabo javnih sredstev, pripravil kratek pregled virov za spremljanje javne porabe in dodatno nadgradil svojo e-učilnico. S tem želimo v TI Slovenia vzpodbuditi k bolj podrobnemu spremljanju porabe javnih sredstev. Hkrati pričakujemo, da bodo tudi institucije storile več na področju sistemske krepitve kapacitet civilne družbe za tovrstno delo.

Energetsko prenovo bolnišnic je TI Slovenia spremljal v sklopu projekta Pakt integritete. Več o projektu si lahko preberete TU.