Aktualno

Poročilo Računskega sodišča je opomin za vse prihodnje izredne situacije

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje pandemije Covid-19 poudarja, da je potrebno na podlagi ugotovitev sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje neučinkovitega delovanja v prihodnjih izrednih razmerah. »V prvi vrsti pričakujemo, da vsi revidiranci temeljito preučijo poročilo in sledijo priporočilom Računskega sodišča. A hkrati je pomembno, da se opravi širša razprava o tem, kako se v prihodnje spopasti z delovanjem v izrednih razmerah, da se izognemo podobnim situacijam,« je poudarila dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

Poraba javnih sredstev vpliva na obseg in kakovost javnih storitev, hkrati pa je pomemben dejavnik pri zaupanju državljanov v delovanje javnih institucij, kar je še posebej pomembno v kriznih časih. »V TI Slovenia se zavedamo pomembnosti transparentne in učinkovite porabe javnih sredstev, zato smo pred kratkim oblikovali posvetovalno skupino o naročilih v izrednih razmerah. S tem želimo nadaljevati razpravo, ki bo pripomogla k učinkovitemu naročanju tudi v prihodnje. Ne moremo si privoščiti, da bi tudi v naslednji krizi delovali neučinkovito,« je še dodala Alma Sedlar. Posvetovalna skupina bo svoje delo začela v kratkem in bo stremela k oblikovanju priporočil, ki bodo v pomoč udeležencem v procesih javnega naročanja v izrednih razmerah.

 

logoEK pakti