Aktualno

Z OECD na temo javnega naročanja v Sloveniji

TI Slovenia se je 20.9.2023 odzval povabilu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki trenutno izvaja EU projekt o povečanju konkurence v slovenskem sistemu javnega naročanja s spodbujanjem sodelovalnega javnega naročanja. S projektom želijo Vladi Republike Slovenije in slovenskim naročnikom zagotoviti celovite strategije in praktične tehnične smernice, s ciljem povečati konkurenco na trgu javnih naročil z analizo uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave in postopkov s prejeto eno ponudbo, ter spodbuditi sodelovalne pristope pri javnih naročilih.   

Na TI Slovenia prepoznavamo pomen konkurence v javnih naročilih, ki je povezana z integriteto postopkov in posledičnim zaupanjem v javna naročila. Opozarjamo na porast javnih naročil s prejeto eno ponudbo, dvig vrednosti za t.i. evidenčna naročila ter na transparentnost postopkov. 

Na srečanju v prostorih Ministrstva za javno upravo in s posredovanimi poročili sta predstavnici TI Slovenia poudarili predvsem: 

  • Zaznavo javnosti in podjetnikov o korupciji v javnem naročanju (izsledki letošnjega Eurobarometra).  
  • Pomen uvajanja Paktov integritete – mehanizma nadzora civilne družbe čez celoten postopek javnega naročanja – predvsem pri naročilih večjih vrednosti ali z večjimi tveganji.  
  • naše pozive ob zadnji spremembi Zakona o javnem naročanju. Spomnili sta predvsem na dvignjen prag za evidenčna naročila ter s tem povezana morebitna korupcijska tveganja in zmanjšano konkurenco. 
  • Ugotovitve ocene transparentnosti Sklada za obnovo in okrevanje. Poročilo smo pripravili v okviru članstva v koaliciji Open Spending EU.
  • Ter na primere slabih praks: onemogočanje dostopa do podatkov o javnem naročilu, javna naročila z eno ponudbo.