Aktualno

Kaj smo naredili v 2020?

Tudi v letu 2020 smo z vašo pomočjo gradili svet brez korupcije. Ob objavi pregleda dela Transparency International Slovenia v letošnjem letu se zahvaljujemo vsem, ki podpirate naše delo in tistim, ki ga še boste, redne novice pa lahko prejemate tudi z našim novičnikom.

Srečno, zdravo in brez korupcije v letu 2021!

dohodnina

Prispevek k spremembam na bolje

V TI Slovenia smo odločevalce več let pozivali k prenovi Zakona o integriteti in preprečevanjukorupcije, krovnega zakona s področja preprečevanja korupcije, kar se je v letu 2020 končno zgodilo. Ob sprejemu novele ZIntPK-C smo pozdravili nekatere sprejete rešitve, ki so se z leti pokazale za nujne in opozorili na nekatere slabe, ki so se vrinile v besedilo v postopku sprejemanja.

Prav tako smo, tako kot tudi mednarodne organizacije, dolgo opozarjali na potrebo po sprejetju etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora. Sprejetje kodeksa junija letos je bil korak v pravo smer, a smo že ob sprejetju zapisali, da bodo potrebna tudi dejanja.

Transparentnost sprejemanja odločitev javnega pomena

V letu 2020 je zaživel portal Varuh integritete, na katerem lahko javnost spremlja poročane lobistične stike vlade in parlamenta in omejitve poslovanja zaradi zasebnih interesov funkcionarjev. S portalom Varuh integritete smo ponudili dodatno orodje za enostavnejše spremljanje dejanj odločevalcev.

Poročilo Politična integriteta v Sloveniji pa je podalo še dodaten uvid v sprejemanje ključnih političnih odločitev. Poročilo je tudi s študijo primera sprejemanja zakonodaje s področja omejevanja uporabe tobaka pokazalo na ključne pomanjkljivosti v sistemu politične integritete.

Zaščita žvižgačev

Po lanskem sprejemu Direktive za zaščito žvižgačev smo še okrepili dejavnosti na tem področju. Center Spregovori!, preko katerega v Transparency International Slovenia pomagamo z brezplačnimi pravnimi nasveti, deluje z novimi močmi, prav tako pa intenzivno delujemo za kakovosten prenos Direktive. Ob opozarjanju na pomen žvižgačev za družbo in preprečevanje korupcije smo tudi letošnji Forum poslovne integritete in transparentnosti v celoti posvetili tej tematiki.

Spremljanje porabe javnega denarja

V letu 2020 smo ob rednem delu na področju spremljanja porabe javnega denarja dodatno pozornost posvetili razmeram zaradi pandemije COVID-19. Tako smo ob ustavitvi objav podatkov o transkacijah opozorili na to nevarno prakso, in pozvali Upravo za javna plačila, naj ukrep nemudoma odpravi, kar je Uprava takoj po objavi našega poziva tudi storila. Prav tako smo pozvali vse pristojne organe, naj nemudoma preverijo postopke nakupov zaščitne in druge medicinske opreme za soočanje z epidemijo COVID-19.

V sklopu projekta Pakti integritete smo še naprej spremljali porabo sredstev pri energetskih sanacijah bolnišnic, v sklopu sedmih Dnevov integritete pa smo objavili e-učilnico Pregledno in učinkovito javno naročanje.

EU emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.