Aktualno

Varuh integritete za bolj transparentno lobiranje

Transparency International (TI) Slovenia predstavlja novo spletno stran Varuh integritete. Na novi spletni strani so orodja, s pomočjo katerih lahko javnost spremlja lobistične stike vlade in parlamenta ter omejitve poslovanja zaradi zasebnih interesov funkcionarjev.

»Varuh integritete omogoča uporabnikom interaktivno izbiro in filtriranje lobirancev in lobistov,  interaktivna orodja pa želene podatke sama upodobijo v obliki diagramov. Uporabniki lahko na ta način hitro opazijo izstopajoče podatke, ti pa so lahko osnova za nadaljnje raziskovanje, preverjanje in analize,« je povedal Vid Tomić, generalni sekretar TI Slovenia.

Z orodjem Varuh integritete želi TI Slovenia izboljšati dostop do informacij o vplivu na sprejemanje predpisov in odločitev s ciljem izboljšati transparentnost odločanja in krepitve politične integritete. Prav transparentnost lobiranja je pomemben vzvod za dvig zaupanja ljudi v državne institucije, ki je v Sloveniji zelo nizko. Glede na rezultate raziskave Evrobarometer iz novembra 2019 v Sloveniji vladi zaupa le slaba tretjina vprašanih (31 %), parlamentu pa še nekoliko odstotnih točk manj (26 %). V TI Slovenia želimo z uporabo informacijske tehnologije javnosti približati podatke o lobističnih stikov na čim bolj pregleden in enostaven način.

»Analiza Transparency International kaže, da netransparentno lobiranje lahko privede tudi do ugrabitve države s strani interesnih skupin, ki imajo privilegiran dostop do odločevalcev, s tem pa je tudi tveganje za korupcijo bistveno večje. Zato mora biti dostop do postopkov odločanja enak za vse, lobiranje pa zakonito in transparentno,« je povedal  Vid Tomić, generalni sekretar TI Slovenia, in dodal: »Sledljivost procesov vplivanja na pripravo in sprejem predpisov bi morala biti pregledna. Vendar pri poročanih lobističnih stikih Državnega zbora skrb zbuja dejstvo, da je v letu 2020 le 7 od več kot 1300 poročanih stikov vsebovalo podatek o poslanski skupini lobiranca. Je torej, vsem zbranim podatkom navkljub, sled vplivov na sprejem odločitev res zagotovljena?«.

TI Slovenia podatke, objavljene na spletni strani Varuh integritete, črpa iz javno dostopnih zbirk podatkov Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Kakovost teh zbirk je različna: nekatere so v strojno berljivih formatih ali omogočajo izvoz podatkov in zanje obstajajo aplikacijski vmesniki, nekatere so na voljo le kot spletne strani, nekaterih predvidenih podatkov pa KPK ne objavlja. TI Slovenia ob tem KPK in vse ostale javne institucije poziva, naj v čim večji meri zagotovijo spletno objavo informacij javnega značaja v standardnih odprtih formatih v strojno berljivi obliki ter digitalizirane postopke ažuriranja in dostopanja do podatkov, ki bodo v čim manjši meri odvisni od kapacitet upravljalcev podatkov.

 

eu_emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.