Aktualno

SVETOVNI DAN ŽVIŽGAČEV 2020: Naslednji koraki bodo ključni

Transparency International Slovenia ob svetovnem dnevu žvižgačev poudarja družbeni pomen posameznikov, ki v javnem interesu prijavijo sume nepravilnosti, ki jih zaznajo pri svojem delu v javnih institucijah ali zasebnih podjetjih. Te osebe so ključnega pomena pri razkrivanju korupcijskih ravnanj, odtekanja javnega denarja, reševanju življenj in okolja. Razkritja žvižgačev so rešila nešteto življenj in milijarde evrov. A ti pogumni posamezniki so po svojih razkritjih prepogosto tarče povračilnih ukrepov, tudi v Sloveniji.

»Ti napadi so lahko usmerjeni v poklicni ugled žvižgačev, lahko gre za pravne napade. Še bolj skrb zbujajoče je, če so naperjeni proti družinam žvižgačev, proti njihovi lastnini ali celo duševnemu ali telesnemu zdravju. Pogosto so tisti, ki se tako maščujejo žvižgačem, nekaznovani, ker nimamo ustreznih ukrepov, s katerimi bi zaščitili žvižgače pred povračilnimi ukrepi. Če želimo učinkovitejše preprečevanje ter odkrivanje korupcije in delovanje demokracije, moramo te osebe bolje zaščititi,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica Transparency International Slovenia.

Leto 2019 je bilo v marsičem prelomno leto za zaščito žvižgačev. Sprejeta je bila Direktiva EU o zaščiti prijaviteljev, ki jo morajo države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do decembra 2021. Ob tem je vrh skupine držav G20 lani v Osaki podprl seznam načel za učinkovito zaščito žvižgačev.

»Ob sprejetju Direktive smo izrazili mnenje, da jo mora Slovenija implementirati z ambicioznim, naprednim zakonom. Sedanja ministrica se je že ob zaslišanju pred imenovanjem dotaknila te teme, kar je dober znak, ki pa ga bo treba nadgraditi s konkretnimi predlogi. Želimo, da je Slovenija na tem področju zgled, kot je nekoč že bila,« je poudarila dr. Alma Sedlar.

Prenos direktive bo eden izmed ključnih korakov za učinkovit okvir preprečevanja korupcije v Sloveniji. Prav tako bo za ta okvir bistvenega pomena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bo jutri obravnavana na Odboru za pravosodje Državnega zbora. TI Slovenia ponovno poudarja pomen predlaganih rešitev, ki bodo Komisiji za preprečevanje korupcije omogočile učinkovitejše delovanje ter ob tem poziva poslanke in poslance k sprejetju predlagane novele. TI Slovenia bo podrobno spremljal obravnavo in razpravo v Državnem zboru.

TI Slovenia je poslanke in poslance Odbora za pravosodje obvestil o svojih stališčih glede novele.