Aktualno

Direktiva EU o zaščiti prijaviteljev predstavlja priložnost, da Slovenija postane zgled pri zaščiti žvižgačev v svetovnem merilu

Z uradnim sprejetjem Direktive EU o zaščiti prijaviteljev se je dne 7. 10. 2019 začelo dveletno obdobje priložnosti, da države članice EU implementirajo direktivo v nacionalne zakonodaje in tako na področju zaščite žvižgačev postanejo zgled drugim državam po svetu.

»Zaščita tistih, ki se v imenu javnega interesa odločijo spregovoriti sumih nepravilnosti tako v javnih institucijah kot zasebnih podjetjih, in s tem razkrivajo korupcijo, rešujejo življenja, okolje, opozarjajo na odtekanje javnega denarja, je ključna za učinkovitejše preprečevanje in odkrivanje korupcije in delovanje demokracije,« pravi predsednica Transparency International Slovenia, dr. Alma Sedlar.

Transparency International je objavil analizo in priporočila, s katerimi želi državam članicam pomagati, da pripravijo in sprejmejo zakone, ki bodo vsebovali dobre prakse in zagotavljali tako ustrezno zaščito za prijavitelje kot krepili protikorupcijske ukrepe v državah. Vključeni so predlogi, naj nacionalna zakonodaja predvidi in ustrezno opredeli zaščito za čim širši okvir razkritij žvižgačev in zagotovi zaščito za vse žvižgače, tudi tiste, ki prijavljajo zadeve, povezane z obrambo, varnostjo in zaupnimi informacijami.

»Direktiva je napisana tako, da naj bi preprečila ponovitev primerov, kot se je recimo zgodil pri žvižgaču Antonieu Deltouru iz afere LuxLeaks. Ta je bil zaradi razkritij sprva obsojen na pogojno zaporno kazen. Seveda pa je kot direktiva v posameznih delih omejena na kršitve prava EU. Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj poskrbi, da bo sprejeta nacionalna zakonodaja celovito zaščitila žvižgače, ko prijavijo sum katerekoli kršitve zakona ali grožnje javnemu interesu,« nadaljuje dr. Alma Sedlar.

Transparency International Slovenia priporoča Vladi RS, naj zakonsko okrepi zaščito žvižgačev v sodnih postopkih in razmisli o ustanovitvi institucije, ki bo pristojna tako za nadzor in uveljavitev zakonodaje za zaščito prijaviteljev kot za zbiranje in objavljanje podatkov o implementaciji zakonodaje.

»Menimo, da mora Slovenija Direktivo implementirati z ambicioznim, naprednim zakonom. Ta mora upoštevati duh in namen Direktive, ne le v njej zapisane besede. Na ta način lahko Slovenija prevzame vodilno vlogo na področju zaščite žvižačev v svetovnem merilu,« dodaja dr. Alma Sedlar.

V obdobju naslednjih dveh let bo Transparency International Slovenia spremljal implementacijo Direktive EU o zaščiti prijaviteljev in si prizadeval, da bodo vsi ljudje, ki spregovorijo o nepravilnostih in korupciji, deležni ustrezne zaščite.