Aktualno

Ustavitev objav ažuriranih podatkov o transakcijah je nevarna praksa

V Transparency International (TI) Slovenia pozivamo Upravo za javna plačila (UJP), naj nemudoma spremeni odločitev, da do preklica ne bo omogočala objave ažuriranih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki jih UJP zagotavlja po spletni aplikaciji Transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ).

Podatke UJP je na podlagi sklenjenega dogovora o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po ZDIJZ in podatkov prejetih e-računov proračunskih uporabnikov povzemala  tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) za aplikacijo Erar. To pomeni, da se tudi podatki v aplikaciji Erar od 17. marca ne posodabljajo več, kot so sporočili iz KPK.

»V TI Slovenia razumemo, da so v teh izrednih razmerah,  potrebni rigorozni ukrepi za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa SARS-2-COV in bolezni COVID-19, ki jo virus povzroča in da mnoge državne institucije in organi v teh dneh delujejo v okrnjenih sestavah in z zmanjšanimi kapacitetami.  Kljub temu pa smo mnenja, da je ukrep pretiran in predstavlja nevarno prakso pri omejevanju dostopa do informacij javnega značaja predvsem v delu, da aplikacija TZIJZ, posledično pa tudi Erar, ne bo ažurirana do preklica, torej brez končnega roka veljavnosti tega ukrepa. Zato pozivamo Upravo za javna plačila, naj ukrep nemudoma odpravi,« pravi dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

Zaupanje v smotrnost porabe javnih sredstev je eden izmed temeljev zaupanja v odločevalce, to pa je v kriznih časih ključno za izvajanje nujnih ukrepov.

»Ob poizkusih prevar pri nakupu zaščitne opreme v zadnjih dneh in negotovosti, ali so bila javna sredstva oškodovana ali ne, onemogočanje preglednosti nad porabo javnih sredstev vzbuja dodatno negotovost in dvome pri državljanih,« meni dr. Alma Sedlar.

V TI Slovenia odločevalce še pozivamo, da ob koncu kriznega obdobja zaradi koronavirusa delovanje aplikacije TZIJZ uredijo na način, ki bo omogočal avtomatizirano osveževanje podatkov in ne bo po nepotrebnem obremenjeval zaposlenih na UJP.

_______________________________

UJP je sporočila, da bo s 23.3. ponovno zagotovila osveževanje podatkov.

 

logoEK pakti