Aktualno

Razkritja glede nakupov zaščitne opreme zahtevajo takojšnje ukrepanje

V Transparency International (TI) Slovenia pozivamo vse pristojne organe, da nemudoma preverijo postopke nakupov zaščitne in druge medicinske opreme za soočanje z epidemijo COVID-19. »Razkritja oddaje Tarča, pa tudi številna druga medijska poročila v zadnjih tednih, vzbujajo toliko dvomov v smotrnost in pravilnost porabe javnih sredstev, da je nujno te dvome čimprej razjasniti,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

Primer nakupov zaščitne opreme jasno kaže, da v kriznih razmerah država nima razvitih ustreznih mehanizmov za izvedbo nakupov, ki so nujno potrebni. Zdi se, da se ponavlja zgodba z nakupom žične ograje, kar je v oddaji nakazal tudi uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve. »Prenašanje odgovornosti na organe, ki nimajo izkušenj ali kadrov, ustanavljanje ad-hoc skupin, angažiranje pro bono svetovalcev in podobni pristopi nevarno povečujejo tveganja za korupcijo. Brez ustaljenih postopkov je možnost neetičnih vplivov in neformalnih pritiskov visoka, kar se je, glede na pričevanja in razkrite dokumente, zgodilo tudi tokrat« je poudarila dr. Alma Sedlar. TI Slovenia pričakuje, da bodo pristojni v najkrajšem možnem času  po normalizaciji razmer vzpostavili standarde za nakupe v času nujnih razmer, da se tovrstne zgodbe v bodoče ne bodo ponavljale. »Skrbno ravnanje z javnimi sredstvi v času kriz rešuje življenja. Če gre denar zaradi morebitnih osebnih interesov odločevalcev dobaviteljem, ki opreme ne dobavijo, ta ni ustrezne kakovosti ali pa se jo preplača, lahko to ogroža zdravje in varnost ljudi, česar si v sedanjih kriznih razmerah nikakor ne bi smeli privoščiti,« je še dodala dr. Alma Sedlar.

TI Slovenia poziva tudi k ustrezni zaščiti žvižgačev, saj je ob primerih nepravilnosti pri porabi javnih sredstev njihova vloga ključna za odkrivanje le-teh. Rok za prenos Direktive o zaščiti žvižgačev teče, sumi nepravilnosti pa nas stalno opozarjajo, da je potrebno zaščito ob prenosu urediti celostno in po najvišjih standardih.

 

logoEK pakti