Aktualno

Sprejetje kodeksa je korak v pravo smer, potrebna bodo tudi dejanja

V Transparency International (TI) Slovenia pozdravljamo sprejetje etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora. »S tem dokumentom poslanke in poslanci postavljajo minimalne standarde, za katere menijo, da so potrebni za varovanje ugleda funkcije, ki jo opravljajo. Pričakujemo, da bo to prvo v nizu dejanj, ki bi lahko pripomogli k višanju ugleda te institucije,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica Transparency International Slovenia. S sprejetjem dokumenta se izpolnjuje tudi priporočilo Skupine držav proti korupciji (GRECO), ki ga je organizacija podala že leta 2012. K sprejetju kodeksa se je zavezala že večina poslank in poslancev 7. sklica DZ z zavezo za boj proti korupciji, ki jo je TI Slovenia pripravil pred volitvami leta 2014.

TI Slovenia bo skrbno spremljal izvajanje določil kodeksa v praksi, saj se bo šele s tem pokazala učinkovitost sprejetega dokumenta. »Sedaj je na poslankah in poslancih, da z dejanji potrdijo zaveze, ki so jih s kodeksom dali. Razprava glede sprejetja kodeksa se je sicer vrtela le okrog vedenja poslank in poslancev, pričakujemo pa, da bodo s pomočjo tega dokumenta poslanke in poslanci naslavljali tudi pomembnejše etične dileme, ki lahko bistveno vplivajo na sprejemanje njihovih odločitev javnega pomena. Upamo tudi, da sprejetje kodeksa nakazuje na obstoj politične volje za sprejetje novele ZintPK, Zakona o zaščiti žvižgačev in drugih nujnih ukrepov na področju preprečevanja korupcije,« je še dodala dr. Alma Sedlar.

Etični kodeks ob primernem zakonodajnem okvirju predstavlja enega izmed potrebnih elementov zagotavljanja višjega standarda delovanja poslancev in drugih funkcionarjev. Prav tako pa je kodeks sporočilo državljankam in državljanom Republike Slovenije, da so njihovi predstavniki sposobni presegati politične delitve in določiti, katera ravnanja so zaželena in katera ne, predvsem pa neetična ravnanja obsoditi in sankcionirati. Raziskave namreč kažejo, da je zaupanje v delo Državnega zbora nizko. Zadnji Eurobarometer (november 2019) denimo kaže, da Državnemu zboru ne zaupa kar 69% vprašanih v Sloveniji, v Global Corruption Barometer 2016/17 pa so vprašani med devetimi institucijami za predstavnike Državnega zbora največkrat odgovorili, da je večina oz. so vsi skorumpirani.

EU emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.