Aktualno

Sprejem novele je le prvi korak k celoviti prenovi protikorupcijskega okvirja

Transparency International (TI) Slovenia ob sprejemu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pozdravlja nekatere sprejete rešitve, ki so se z leti pokazale za nujne. Hkrati pa svari pred vztrajanjem pri predlogih, ki ne predstavljajo dobre prakse in niso skladni s priporočili mednarodnih institucij, specializiranih na področju preprečevanja in pregona korupcije.

»Po več letih razprav, usklajevanj in postopkov je krovni zakon na področju preprečevanja korupcije končno doživel prenovo v nekaterih ključnih točkah. Pričakujemo, da bo to prvi korak pri celoviti prenovi protikorupcijskega okvirja v Sloveniji,« je poudarila dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia. Med drugim je potrebno prenoviti Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, sprejeti zakon namenjen zaščiti žvižgačev ter zagotoviti ustrezne finančne in človeške vire Komisiji za preprečevanje korupcije.

Ob nekaterih dobrih rešitvah je TI Slovenia že pred drugo obravnavo novele izpostavil nekaj predlogov, ki niso skladni z najboljšimi praksami. »Žal so poslanci v izbirno komisijo za senat KPK ponovno uvrstili predstavnika Državnega zbora in s tem povečali možnost političnega vpliva na imenovanje senata KPK. Prav tako pa so KPK odvzeli možnost obravnave suma korupcije v konkretnem primeru. Dodatno so z z amandmaji brez ustrezne utemeljitve bistveno povišali prag za sprejem (iz 75 evrov na 100 evrov) in prijavo prejetih daril (iz 25 evrov na 50 evrov).«  Takšna rešitev bo še dodatno omejila dostop javnosti do podatkov o prejetiih darilih funkcionarjev. Trenutno darila v vrednosti 25 – 50 evrov dosegajo kar 35% delež vseh poročanih daril v javni evidenci. »Prepričani smo, da te rešitve ne bodo dobro sprejete niti pri mednarodnih organizacijah s področja preprečevanja korupcije,« je še dodala dr. Alma Sedlar.

eu_emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
MZ logotip 1
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v sklopu projekta »Brez izgovora 2020 – 2022«.