Aktualno

Kodeks etike poslancev DZ

Transparency International (TI) Slovenia pozdravlja pobudo skupine poslank in poslancev (s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem), ki je v proceduro vložila predlog kodeksa etike. Kodeks etike za poslance Državnega zbora (DZ) je dokument na katerega slovenska javnost čaka že leta in to kljub pozivom tujih institucij ter strokovne javnosti. TI Slovenia ugotavlja, da je predlagano besedilo sicer dobra osnova za nadaljnjo usklajevanje, a ugotavljamo, da je potrebuje določene dopolnitve s katerimi bi zagotovili višje standarde. O tem smo javnost obvestili pred desetimi dnevi.

Takrat je TI Slovenia na poslanske skupine, predsednika DZ, predsednika vlade in predsednika države naslovila dopis v katerem je preverjal stališča političnih akterjev glede kodeksa, pri parlamentarcih pa pripravljenost poslanskih skupin za oblikovanje parlamentarne skupine, ki bi opravila javno razpravo o vsebini besedila. Prejeli smo odgovore vseh poslanskih skupin razen SDS, urada predsednika republike in predsednika DZ pa sta sporočila, da odgovor še pripravljata. Ugotavljamo, da poslanske skupine na načelni ravni podpirajo sprejetje etičnega kodeksa, vendar pri tem zagovarjajo različne pristope in stališča.
Zaradi pomanjkljivosti trenutnega besedila v TI Slovenia vztrajamo pri stališču, da je predlog etičnega kodeksa treba uskladiti in dograditi ter postopek sprejemanja približati javnosti. »V pripravo je potrebno vključiti čim večje število deležnikov, ki bi s svojim prispevkom izboljšali materijo kodeksa ter ji dali večjo težo v širši javnosti. S tem namenom predlagamo prekinitev trenutnega postopka oz. preložitev obravnave besedila v DZ, hkrati pa naj se ustanovi delovna skupina s participacijo strokovne javnosti« pravi generalni sekretar Vid Doria.
Široka javna razprava daje priložnost za oblikovanje predloga kodeksa, ki bi ga podpirala širša večina v DZ. Preseganje strankarskih in drugih parcialnih interesov je pri sprejemanju kodeksa namreč nujno, saj ima le tako kodeks možnost, da postane orodje, ki se ga bo v praksi spoštovalo. V nasprotnem primeru lahko kodeks postane le še en izmed predmetov obračunavanja med političnimi opcijami za dnevne potrebe, s tem pa bi DZ le še dodatno izgubil svoj ugled v javnosti. »TI Slovenia bo nadaljevala z aktivnostmi in podpiranju širokega dialoga pri sprejemanju kodeksa etike, zato je na vse poslanske skupine, ki so odgovorile na dopis, naslovilo prošnjo za sestanek, kjer bomo iskali možnosti za široko podporo pri sprejemanju kodeksa etike. S kodeksom etike bodo poslanci postavili minimalen standard vedenja v hramu demokracije, ki je zaradi nesprejemljivih dejanj v preteklosti na dnu lestvic zaupanja javnosti« dodaja Doria.

 

 

Odgovori poslanskih skupin:

DeSUS

NSi

SMC

László Göncz

SD

ZL

ZaAB – s poslansko skupino je TIS že opravila sestanek na temo kodeksa in se seznanila z mnenjem skupine

SDS – poslanska skupina se na dopis ni odzvala

 

foto: Državni zbor RS