Aktualno

Kaj smo naredili v 2022?

V letu 2022 smo z vašo pomočjo gradili #SvetBrezKorupcije. Ob objavi pregleda dela Transparency International Slovenia v lanskem letu se zahvaljujemo vsem, ki podpirate naše delo in tistim, ki ga še nameravate. Vabljeni, da namenite 1 % svoje dohodnine za naše delovanje za naslednje leto ali pa se nam pridružite kot člani in/ali prostovoljci.

Redne mesečne novice o našem delu lahko prejemate tudi z našim novičnikom, prijavite se lahko TU.

Srečno, zdravo in brez korupcije v letu 2023!

Prizadevali smo si za #zascitazvizgacev

V letu 2022 smo dodatno okrepili zavedanje o nujnosti zaščite posameznikov, ki v javnem interesu prijavljajo sume nepravilnosti. Še naprej smo se zavzemali za kakovosten prenos Direktive EU o zaščiti prijaviteljev v slovenski pravni red. Med drugim smo Ministrstvu za pravosodje posredovali komentarje na prvi in drugi predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), s katerimi smo uspeli izboljšati predlog zakona, ki trenutno čaka na naslednjo obravnavo v Državnem zboru. Naš cilj je, da zakon nudi ustrezno zaščito čim širšemu krogu žvižgačev ter predvsem, da se kakovostno izvaja v praksi.

V ta namen smo o opozarjanju na pomen žvižgačev za družbo in preprečevanje korupcije razvili delavnice Žvižgači in varna prijava suma nepravilnosti. Ob koncu projekta Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih dejanj, ki ga je financiral Active Citizens Fund, smo novembra izvedli ob delavnicah tudi zaključni dogodek, na katerem so o pomenu ustreznih sistemov za prijavo sumov nepravilnosti spregovorili Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve pri Komisiji za preprečevanje korupcije, Mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice pri Ministrstvu za pravosodje, Anuška Delić ustanoviteljica in urednica Oštra, ter predstavniki TI Slovenia. Na dogodku smo tudi najavili novo storitev TI Slovenia, ki bo na voljo vsem podjetjem in organizacijam že konec februarja 2023: Linija Spregovori!. Gre za varno, učinkovito in dostopno rešitev, digitalno platformo za prijave, ki uporablja programsko opremo Globaleaks.

Ob tem še naprej vodimo Center Spregovori!, preko katerega v Transparency International Slovenia pomagamo z brezplačnimi nasveti prijaviteljem nepravilnosti. Center smo v 2021 in 2022 okrepili z novimi sodelavci in prostovoljci ter osveščali javnost o možnosti uporabe ve za varnejšo in anonimno prijavljanje sumov nepravilnosti v obliki dvosmerne komunikacije med svetovalci Centra Spregovori in anonimnimi prijavitelji.

Ker je bilo več vprašanj naših uporabnikov vezano na dostop do informacij javnega značaja, smo z našimi partnerji raziskali odzivnost ministrstev in mestnih občin na tovrstne zahteve. Ob objavi poročila Informacije javnega značaja: odzivnost ministrstev in mestnih občin, ki je bilo pripravljeno na podlagi opravljene raziskave v zvezi s pravico do dostopa do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), smo opozorili na pomen te pravice za zagotavljanje transparentnosti delovanja države in lokalnih skupnosti ter na potrebo po ozaveščanju javnosti in usposabljanju zaposlenih v organih, ki so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, na tem področju.

Opozarjali smo na problematične zakone

Tudi v letu 2022 smo opozorili na nekatere potencialno negativne posledice zakonov in na nujnost večje transparentnosti glede vplivov na sprejem zakonodaje.

Pozorno smo spremljali razpravo o predlogu sprememb Kazenskega zakonika. Na poslanske skupine smo naslovili dopis, s katerim smo, ob vsebinski neprimernosti predloga, opozorili tudi na druge pomanjkljivosti, ki se kažejo pri njegovi obravnavi. Večina poslanskih skupin se je izrekla proti predlogu.

Skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije smo na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin naslovili poziv k ponovni javni objavi poročil o posameznih nadzorih inšpekcije Uprave za varno hrano in proaktivni objavi vseh informacij javnega značaja s področja njihovega dela. Poziv lahko preberete tu.

Ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, smo ponovno opozorili na širši družbeni pomen transparentnih in vključujočih postopkov sprejemanja zakonodaje na primerih podrobneje analiziranih zakonodajnih postopkov, pri tem smo izhajali iz primerov poskusov sprememb tobačne zakonodaje in zakona o igrah na srečo. V zaključnem poročilu smo predstavili omenjeno Analizo transparentnosti postopkov sprejemanja sprememb izbrane zakonodaje s področja javnega zdravja.

V letu 2022 smo osvežili spletno stran Varuh integritete (varuhintegritete.transparency.si). Spletna stran gosti orodja, ki omogočajo javnosti spremljanje lobističnih stikov članov vlade, predstavnikov vlade in poslancev ter izdane omejitve poslovanja zaradi zasebnih interesov funkcionarjev. Aktivnim državljanom, novinarjem in organizacijam civilne družbe tako omogočamo, da v večji meri spremljajo vplive na sprejemanje odločitev javnega pomena.

Pomagali smo javnosti nadzirati porabo javnih sredstev

In čeprav smo v letu 2022 zaključili projekt Pakti integritete, kjer smo spremljali potek javnih naročil za izvedbo energetske prenove dveh splošnih bolnišnic, si želimo, da bi država nadaljevala z ustvarjanjem dobrih praks pri nadzoru nad porabo javnih sredstev in se tudi v naprej odločala za uporabo Paktov integitete, predvsem pri večjih javnih naročilih in javnih naročilih z višjo oceno tveganj.

Naj spomnimo, da smo v sklopu projekta izdali pet poročil glede spremljanja energetske prenove Splošne bolnišnice Trbovlje, v katerem smo opisali preverjanje učinkovitosti prenove leto dni po zaključku del. Objavili smo tudi poročilo o energetski prenovi Splošne bolnišnice Novo mesto ter aktivnim državljanom, novinarjem in organizacijam civilne družbe predstavili načine za spremljanje in nadzor porabe javnega denarja v pregledni brošuri.

 V letu 2022 smo začeli s projektom Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja, v sklopu katerega se zavzemamo za okrepitev zavedanja o pravici do dostopa do informacij javnega značaja ter večjo uporabo mehanizma dostopa do informacij javnega značaja v praksi. V okviru projekta smo slovenskemu pravnemu redu  prilagodili uporabnikom prijazno odprtokodno spletno orodje za dostop do informacij javnega značaja Alivateli, ki bo v kratkem dostopno tudi širši javnosti.

#SvetBrezKorupcije stoji na mladih

Že drugo leto zapored smo spodbujali mlade v boju proti korupciji s podelitvijo nagrade za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področij delovanja TI Slovenia. Nagrado 2022 je prejel Marko Bijuklić, ki je v magistrski nalogi predstavil analizo povezanosti kazalnikov digitalizacije in korupcije. Podoben nagradni natečaj smo razpisali znova tudi za leto 2023, ko bomo ponovno nagradili diplomsko ali magistrsko delo s področij korupcije, transparentnosti in integritete ter tako mlademu nadobudnemu posamezniku ali posameznici dali priložnost, da pridobi izkušnje na mednarodnem in lokalnem področju z udeležbo na poletni šoli Transparency International School of Integrity 2023.

S povezovanjem smo krepili svoje delovanje

V Transparency International Slovenia smo se z več kot sto drugimi nevladnimi organizacijami povezali v iniciativo Glas ljudstva. Ta je politične stranke pozvala, naj se opredelijo do zahtev, ki smo jih predstavili. Med njimi so tudi zahteve, ki se nanašajo na področja dela TI Slovenia: boj proti korupciji, krepitev integritete in transparentnosti.

V decembru 2022 smo po več letnem sodelovanju na področju transparentnosti dejanskega lastništva in davčnega poročanja podjetij postali člani Tax Justice Europe, evropske veje globalne mreže Global Alliance for Tax Justice.

V letu 2023 nadaljujemo s povezovanjem tako na nacionalni, evropski in globalni ravni.

Bilo je leto sprememb

Leto 2022 so nenazadnje v Transparency International Slovenia zaznamovale tudi spremembe v sestavi organov in med zaposlenimi. Spomladi je bil izvoljen nov tri članski Upravni odbor in z novim članom dopolnjen Nadzorni odbor. Društvu se je pridružilo 6 novih članov. Poslovila sta se dva dolgoletna zaposlena, obenem pa smo zaposlili dve novi sodelavki – generalno sekretarko z večletnimi izkušnjami v nevladnem sektorju in strokovno sodelavko z bogatimi izkušnjami na področju prava ter zaščite prijaviteljev. V leto 2023 tako vstopamo z odprtimi povabili za nove zaposlitve, prostovoljce in člane društva.