Aktualno

Delavnica: Žvižgači in varna prijava suma nepravilnosti

acf slo

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) smo v sklopu projekta Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj donatorja Active Citizens Fund, v sodelovanju s partnerjem projekta Oštro – centrom za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, oblikovali delavnico o žvižgačih in varnih načinih prijave sumov nepravilnosti.

Žvižgač je oseba, ki se pri delu za javno ali zasebno organizacijo seznani z grožnjami ali škodo za javni interes, neetičnimi ravnanji ali kršitvami vzpostavljenih pravil ter jih prijavi. Žvižgači imajo ključno vlogo pri razkrivanju in preprečevanju tovrstnih kršitev ter ohranjanju blaginje družbe. Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), s katerim bo Republika Slovenija v nacionalni pravni red prenesla Direktivo EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, med drugim predvideva vzpostavitev notranjih poti za prijave.

Žvižgači so branik etičnosti in zakonitosti. V TI Slovenia ocenjujemo, da boj proti korupciji brez ustrezne zaščite žvižgačev ne more biti uspešen. Z njihovimi razkritji sumov nepravilnosti je povezana krepitev integritete in transparentnosti tudi v javnem sektorju. Ocenjujemo, da bi bilo treba za razumevanje vloge prijaviteljev oziroma žvižgačev in predvidene rešitve, ki jih ZZPri prinaša, še pred vzpostavitvijo poti za notranjo prijavo čim širši krog javnih uslužbencev ozavestiti o pomenu žvižgaštva, pravni podlagi zanj in informacijski varnosti pri podajanju prijav.

Namen delavnice je podrobneje predstaviti koncept žvižgaštva, njihov pomen za organizacije in širšo družbo, in prikazati, kako jih lahko zaščitimo v organizacijah, hkrati pa podati več praktičnih primerov, kako lahko žvižgači delujejo varno.  Udeleženci bodo opremljeni z znanjem o osnovnih pojmih povezanih z žvižgači, pravnimi podlagami za zaščito žvižgačev, tudi prihajajočimi, učinkovitimi načini notranjih kanalov za prijavo ter praktičnimi primeri žvižgaštva in načinov varne prijave.

Izvajalca: Transparency International Slovenia, ki žvižgačem že od leta 2014 pomaga prek Centra Spregovori! in podrobno spremlja prenos Direktive, in projektni partner Oštro – Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, ki ima bogate mednarodne izkušnje s t.i. pobegi podatkov in je kot prvi medij v Sloveniji uvedel platformo za varno, anonimno in dvosmerno komunikacijo z žvižgači.

Trajanje: približno 4 šolske ure oz. po dogovoru.

Število udeležencev: 8 – 12

Okviren program delavnice:

  • Uvod: kdo je žvižgač, zakaj je zaščita žvižgačev pomembna, kako lahko organizacija krepi zaščito žvižgačev.
  • Predstavitev obstoječih zakonskih podlag ter ključnih delov Direktive in predstavitev ključnih sprememb, ki jih prinaša direktiva. Predstavitev (osnutka) zakona o zaščiti prijaviteljev.
  • Pomen učinkovitih notranjih kanalov za prijavo in tehničnih rešitev za učinkovito komunikacijo z žvižgači.
  • Žvižgaštvo v praksi, pasti žvižgaštva.
  • Pomen varnega posredovanja informacij in načini za varno posredovanje informacij v praksi (ustrezna komunikacijska sredstva, zaščita podatkov).

Delavnica do 25. novembra 2022 v sklopu omenjenega projekta izvajamo brezplačno.

Naj vas sprejem novega zakona ne preseneti.  Stopite v stik z nami na info@transparency.si.

Brezplačno delavnico bomo izvedli tudi 15. 11. 2022 ob 10:00 uri na lokaciji Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni!