our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Raziskave in indeksi

INDEKS ZAZNAVE KORUPCIJE (Corruption perception index) 2015

Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2015) dosegla 35. mesto z oceno 60 (v razponu med 0 in 100). Med 168 državami smo dosegli oceno 60 v razponu med 0 in 100 (pri čemer rezultat »0« pomeni visoko koruptivnost države, rezultat »100« pa »zelo čisto« državo) in kljub manjšemu napredku v 2013, še vedno nismo niti dosegli ocene 61 iz leta 2012, kaj šele da bi napredovali. Več si lahko preberete v izjavi za javnost ob izidu rezultatov indeksa ali spletni strani Transparency International

 

SVETOVNI BAROMETER KORUPCIJE (Global Corruption Barometer)

Večino raziskav GCB v posameznih državah je za organizacijo Transparency International izvedel Inštitut za javnomnenjske raziskave Gallup International v sklopu svoje raziskave Voice of the People Survey. Organizacija Gallup s pomočjo svojih podružnic v preiskovani državi prevede vprašalnik in izvede raziskavo. Da bi bilo v barometer za leto 2009 vključenih kar največ držav, je organizacija Za terensko delo Transparency International najame Inštitut Gallup Internatonal, ki preko svoje mreže podružnic po svetu opravi raziskavo. Občasno podružnice zaradi finančnih, organizacijskih ali političnih razlogov v določenem letu ne morejo izvesti raziskave v nekaterih državah. Če Transparency International ne uspe zagotoviti drugega izvajalca raziskave, te države ne morejo sodelovati. Slovenija takrat še ni imela partnerja v Sloveniji. Smo pa predstavili barometer v sporočilu za javnost.

 

NACIONALNI SISTEM INTEGRITETE (National Integrity System)

Koncept "Nacionalni Sistem Integritete" je nastal v okviru gibanja Transparency International v 90-ih letih minulega stoletja kot primarno konceptualno orodje za vzpostavitev večje integritete in transparentnosti v delovanju države in družbe in preprečevanje korupcije. Raziskava se prepleta in dopolnjuje z drugimi orodji TI usmerjenimi k ozaveščanju javnosti o korupciji in njenih posledicah prek globalnih lestvic (npr. Corruption Perception Index, Bribe Payers Index) ali prek javnega mnenja in izkušenj javnosti (npr. Global Corruption Barometer).Pristop NIS zapolnjuje pomembno vrzel na širšem področju mednarodnega ocenjevanja dobrega upravljanja, kjer prevladuje meddržavno ocenjevanje in primerjanje (na primer: Global Integrity Index, Bertelsmann Transformation Index), poplave lestvic in ocen, študij, ki ji financirajo donatorji (ki so redko javni) in specifičnih študij primerov držav in ponuja poglobljeno in sistematično ocenjevanje protikorupcijskih sistemov temelječ na širokem posvetovalnem pristopu s številnimi zainteresiranimi stranmi. Ta edinstvena kombinacija, ki jo izvaja neodvisna lokalna nevladna organizacija civilne družbe (TI Slovenia), vključuje posvetovanja s strokovnjaki in z vsemi zainteresiranimi akterji v državi, je integrirana v  globalno projektno arhitekturo celotne organizacije Transparency International.

Več o NIS in o rezultatih za Slovenijo pa si lahko preberete v poročilu projekta.

 

 

slovenia indeksi

 

Za še več podatkov kliknite na sliko.