Aktualno

Zadnja analiza Transparency International EU o obstranskih dejavnostih poslancev Evropskega parlamenta

Prevedeno in povzeto po objavi TI EU s sedežem v Bruslju.

V lanskem letu smo v TI Slovenia že poročali o analizi Transparency International EU o obstranskih dejavnosti poslancev Evropskega parlamenta. Letos so kolegi iz Transparency International EU (TI EU) opravili dodatno obsežno analizo obstranskih dejavnosti poslancev Evropskega parlamenta (EP), izsledke pa so objavili v začetku prejšnjega meseca. V nadaljevanju povzemamo najbolj zanimive ugotovitve.  

Število obstranskih dejavnosti, ki jih lahko opravlja poslanec EP, oziroma znesek, ki ga lahko zasluži, nista urejena z nobenimi predpisi. Plača evropskega poslanca znaša približno 100.000 EUR na leto. Čeprav so poslanci EP dolžni prijaviti navzkrižje interesov (v obliki izjave), so prejšnje ugotovitve TI EU pokazale, da jih to ne odvrača od opravljanja obstranskih aktivnosti, ki lahko predstavljajo navzkrižje interesov.

Statistika ugotovitev 

 • 70 % poslancev EP opravlja obstranske dejavnosti, kar znaša skupaj 1.771, kar v povprečju pomeni več kot dve dejavnosti na poslanca. 
 • 26 % teh dejavnosti je plačanih. 
 • Prihodki poslancev EP od obstranskih dejavnosti znašajo približno 8.692.651,81 EUR na leto. 
 • 82 % obstranskih dejavnosti predstavlja članstvo v upravnih odborih – čeprav prijave ne zahtevajo razlikovanja med komercialnim in nekomercialnim članstvom v upravnih odborih. 
 • 5 % obstranskih prihodkov predstavlja lastništvo delnic. Poslanci EP so dolžni prijaviti lastniške deleže le, če menijo, da imajo posledice za javno politiko ali da ima lastniški delež pomemben vpliv. To je v celoti prepuščeno presoji poslanca EP.  
 • 12 od 20 največjih zaslužkarjev z naslova obstranskih dejavnosti zasluži več kot s plačo poslanca EP. 

Primeri obstranskih dejavnosti

Obstranski dohodki poslancev EP po političnih skupinah in državah 

 • Poslanci EP na desnem polu in sredini imajo pogosteje plačane obstranske dejavnosti z višjimi dohodki kot poslanci EP na levem polu.  
 • To se ujema tudi z evidenco glasovanja: Poslanci EP z lestvice 20 najbolj plačanih zaslužkarjev z naslova obstranskih dejavnosti so dosledno glasovali proti spremembi, ki bi prepovedala opravljanje plačljivih obstranskih dejavnosti za subjekte, zajete v Registru lobijev EU. 
 • Le štirje od 20 so glasovali za omenjen predlog spremembe, 13 je glasovalo proti, trije pa so se vzdržali glasovanja. 
 • 20 največjih zaslužkarjev večinoma prihaja iz strank in političnih skupin na desnem polu in skrajni desnici. 
 • Največji zaslužkarji v povprečju prihajajo iz Litve (zaradi enega samega evropskega poslanca, ki zasluži 3 milijone evrov), Malte, Grčije, Madžarske in Slovaške. Najmanj plačani poslanci z naslova obstranskih dejavnosti prihajajo s Cipra, Švedske in Nizozemske.  
 • Glede na državo z največjim deležem poslancev EP z obstranskimi dejavnostmi (plačane ali neplačane), je na prvem mestu Avstrija, sledijo ji Latvija, Luksemburg, Litva in Belgija. Na dnu seznama z najmanj prijavljenimi dejavnostmi so Grčija, Slovenija, Malta, Estonija in Ciper.  
 • Pogoste so tudi nenatančne ali nepopolne prijave obstranskih dejavnosti. Pojavljajo se tudi nenavadni primeri, ko so poslanci EP nenadoma poročali o visokih dohodkih, ki prej niso bili prijavljeni v obdobju med začetkom mandata v letu 2019 in uvedbo novega načina poročanja novembra 2023. Naj spomnimo, da so poslanci EP dolžni svoje izjave o obstranskih dejavnostih posodobiti do konca meseca, ki sledi vsaki nastali spremembi. 

Priporočila

Evropski parlament bi moral svojim poslancem prepovedati opravljanje obstranskih dejavnosti, plačanih ali neplačanih, za organizacije, ki aktivno vplivajo na oblikovanje politik EU. Če tovrstne prepovedi ni, bi bilo treba slediti naslednjim pravilom: 

 • Politične skupine v EP bi morale v svojih notranjih pravilnikih sprejeti prepoved opravljanja tovrstnih obstranskih dejavnosti. 
 • V izjavah poslancev EP o obstranskih dejavnostih bi bilo treba zahtevati bolj jasne informacije, npr. natančno poročanje o dohodkih.
 • EP bi moral izvajati strožji in podrobnejši nadzor nad izjavami poslancev. “Splošno preverjanje verodostojnosti” ne zadostuje, saj je še vedno preveč napak. Preveriti je treba vsako izjavo posebej.
 • V primeru zaznanega navzkrižja interesov poslancem EP ne bi smelo biti dovoljeno opravljanje nobene funkcije, povezane z zadevnim področjem, vključno s funkcijo poročevalca ali poročevalca v senci pri posameznem dosjeju.  

Interaktivna podatkovna zbirka obstranskih dejavnosti poslancev EP je v celoti dostopna na: https://www.integritywatch.eu/mepincomes.php  

Originalna objava TI EU je dostopna tu: https://transparency.eu/what-jobs-are-meps-doing-on-the-side-a-first-look-into-their-new-income-declarations/