Aktualno

Strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti: Kako nanje strateško odgovoriti? Predlog za razpravo

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) in Oštro objavljata predlog za razpravo o morebitnih strategijah odgovora na strateške tožbe zoper udeležbo javnosti, t.i. »tožbe SLAPP«, ki so namenjene zastraševanju in nadlegovanju novinarjev, aktivistov, znanstvenikov in drugih, ki sodelujejo v javnem dialogu, z uporabo sodnih postopkov. SLAPP tožbe negativno vplivajo na tarče takšnih tožb, druge, ki javno sodelujejo in na demokracijo.

Iz predloga, ki vsebuje tako navedbo nekaj znanih primerov iz tujine kot tudi primerjalnopravni pregled ureditve SLAPP tožb v drugih, predvsem neevropskih državah, izhaja raziskava, ki jo je na podlagi podatkov, posredovanih s strani medijev, izvedel Oštro. Oštro ugotavlja, da je 62% SLAPP tožb vloženih v okviru kazenskega postopka, 72% jih še vedno poteka, za tiste, o katerih so znani podatki o zahtevanih odškodninah, pa le-te v skupnem znesku dosegajo kar 39,3 milijona evrov.

Predlog za razpravo glede na dobre prakse iz tujine in značilnosti SLAPP tožb v Sloveniji nato navaja tudi nekaj morebitnih strategij za učinkovito naslovitev SLAPP tožb v slovenskem pravnem prostoru, ki bi jih veljalo upoštevati pri naslavljanju SLAPP tožb v Sloveniji, kot so med drugim ureditev SLAPP tožb v okviru različnih postopkov, institut varščine, združevanje postopkov in večja vloga sodišč pri ugotavljanju, ali gre za SLAPP tožbe.

Tarča SLAPP tožb lahko postane prav vsakdo od nas. Namen predloga za razpravo sta tako večja ozaveščenost in vzpostavitev dialoga med ključnimi deležniki, pri tem pa tudi predlog mehanizmov, ki jih velja obravnavati v okviru skupnega truda zaščititi tarče SLAPP tožb.

TI Slovenia in Oštro se veselita nadaljne razprave o strateških odgovorih na SLAPP tožbe.

Vljudno vabljeni k branju!