Raziskave in indeksi

INDEKS ZAZNAVE KORUPCIJE (Corruption perception index) 2020

Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International – Corruption Perception Index (CPI 2020) dosegla 35. mesto z oceno 60, kar je enaka ocena kot v letu 2019 (rezultat 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa »zelo čisto« državo, več o CPI v okvirju na dnu dokumenta). Slovenija že od leta 2012 ne beleži napredka na Indeksu zaznave korupcije in se je pri rezultatu ponovno znašla pod povprečjem EU (povprečna ocena Indeksa držav članic: 64) in OECD (povprečna ocena Indeksa držav članic: 67).

Korupcija v javnem sektorju je posledica slabega ...

Ocena Slovenije na Indeksu zaznave korupcije Transparency International kaže, da vlada, politični odločevalci in javni sektor še vedno ...

Preberite več

Slovenci še vedno izjemno kritično do nedejavnosti ...

Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2015/16 (Global Corruption Barometer 2015/16) kaže, da ljudje v zadnjih letih navkljub obljubi ...

Preberite več

Še daleč od učinkovitega preprečevanja korupcije

Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za leto 2015 izpostavlja nekatere ključne točke na področju preprečevanja korupcije. ...

Preberite več

Neznaten napredek na lestvici zaznave korupcije

Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International – Corruption Perception Index (CPI 2015) dosegla 35. mesto z oceno 60 (v ...

Preberite več

Slovenija krši mednarodne zaveze v boju proti ...

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) opozarjamo, da se Slovenija po mednarodni raziskavi Transparency International še vedno ...

Preberite več

Indeks zaznave korupcije 2014

Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2014) dosegla 39. mesto z oceno 58 (v ...

Preberite več

Slovenija ne spoštuje in ne izvaja zaveze o ...

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je sodeloval pri pripravi pregleda napredka Slovenije in pripravi končnega poročila EXPORTING ...

Preberite več
1 2