Aktualno

Zadnje poročilo Skupine držav proti korupciji kaže na že znane vrzeli

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi drugega poročila četrtega kroga ocenjevanja Skupine držav proti korupciji (GRECO) opozarja, da Slovenija v petih letih ni uspela izpolniti vseh priporočil, ki jih je GRECO prvič podal v letu 2013. Tri priporočila ostajajo le delno izpolnjena, dve priporočili pa popolnoma neizpolnjeni. Nobeno presenečenje ni, da se največ nezadostno izpolnjenih priporočil nanaša na področje preprečevanja korupcije pri poslancih in državnih svetnikih. Že prejšnji mandat je pokazal, da prevečkrat primanjkuje politične volje za naslavljanje teh vprašanj, trenutni sklic Državnega zbora pa je pričel svoj mandat s soglasnim imenovanjem poslanca, obremenjenega z mednarodno korupcijsko afero, za podpredsednika Odbora za zunanjo politiko.
TI Slovenia je v sredo 4.7.2018 na predsednika DZ Mateja Tonina naslovil poziv k čim prejšnjemu sprejetju kodeksa etike poslancev Državnega zbora RS, na kar je TI Slovenia že večkrat opozoril poslance prejšnjega sklica državnega zbora, več tovrstnih pozivov pa je na Slovenijo v preteklosti naslovil tudi GRECO.
GRECO je v tokratnem poročilu pri poslancih izpostavil pomanjkanje kodeksa etike, pomanjkanje ocene učinkov trenutne ureditve lobiranja, pomanjkanje ustreznega svetovalca za uporabo zakonskih dolžnosti v konkretnih primerih ter premalo usmerjenega in stalnega usposabljana o etiki in integriteti. Državni svet je kodeks sicer sprejel, a GRECO ocenjuje, da ni dovolj natančen glede nasprotij interesov, ne vsebuje pa tudi ustreznih mehanizmov nadzora in sankcij.
Na drugi strani TI Slovenia pozdravlja dejstvo, da je Slovenija izpolnila vsa priporočila na področju preprečevanja korupcije pri tožilcih, s čimer bi morali biti postavljeni kakovostni temelji za delo v prihodnje.
Preostali dve priporočili, ki nista bili ustrezno naslovljeni, se nanašata na postopek imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, kjer še naprej GRECO opozarja na možnost političnega vpliva pri imenovanju, prav tako pa GRECO obžaluje, da se kljub povečanju proračuna Komisije za preprečevanje korupcije, le-ta ni kadrovsko razširila, s čimer bi lažje opravljala vse zakonsko določene naloge. Čeprav je s tem poročilom četrti krog ocenjevanja zaključen, pričakujemo, da bodo odločevalci v najkrajšem možnem času naslovili neizpolnjena priporočila.