Aktualno

Ugotovitve mednarodne skupnosti potrjujejo že ugotovljene ključne vrzeli

V Transparency International (TI) Slovenia nismo presenečeni nad ugotovitvami poročila Skupine držav proti korupciji (v nadaljevanju: GRECO), ki je bilo objavljeno danes, saj navaja že znane vrzeli v slovenskem okvirju za preprečevanje korupcije. Na številne navedene pomanjkljivosti v TI Slovenia že dalj časa opozarjamo zato ponovno apeliramo na odločevalce, da resno preučijo poročilo ter ustrezno ukrepajo, saj že leta ne opažamo večjega napredka na področju preprečevanja korupcije.
GRECO v poročilu izpostavlja na razkorak med zakonodajnim okvirom in izvajanjem teh pravil v praksi, pri tem pa navaja več področij naprimer slabo izvajanje pravil glede lobiranja, neobjavo premoženjskega stanja najvišjih nosilcev javnih funkcij in nezadostno financiranje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Tako pri ugotovitvah kot v priporočilih GRECO navaja tudi nekatere zakonodajne vrzeli, ki jih lahko razreži sprejetje novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je trenutno v parlamentarni proceduri. Poslancem bi moral biti to jasen znak, da je sprejetje novele potrebno še v tem sklicu Državnega zbora. GRECO pri tem navaja ureditev t.i. sui generis postopkov pred KPK, zagotovitev beleženja vseh stikov z odločevalci, ki so opravljeni z namenom vpliva na odločitve javnega pomena, pa tudi potrebo po širitvi nadzora na družinske člane pri ugotavljanju nesorazmernega povečanja premoženja. GRECO priporoča tudi izdelavo načrta integritete za vlado.
Del poročila se nanaša tudi na preprečevanje korupcije v preiskovalnih organih, kjer GRECO ugotavlja pozitivne korake pri preprečevanju korupcije v policiji ter zavzetost policije za uveljavljanje tovrstnih programov. Dodatno priporoča razvoj novih orodij za obvladovanje tveganj, pa tudi preprečevanje nasprotja interesov, predvsem pri prehodu policistov v zasebni sektor. GRECO izpostavlja tudi nujnost vzpostavitve ustreznih mehanizmov za prijavo nepravilnosti ter zaščito prijaviteljev.