Aktualno

Izpolnitev priporočil GRECO-a le osnova za boj proti korupciji

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob objavi drugega vmesnega poročila o izpolnjevanju priporočil organizacije GRECO pozdravlja napredek, a poudarja, da izpolnitev nekaterih priporočil pomeni le temelje za boj proti korupciji. TI Slovenia meni, da GRECO poročila ne smemo in ne moremo razumeti kot znak, da je Slovenija naredila znaten napredek v boju proti korupciji. Priporočila predstavljajo zgolj minimalen standard na nekaj ozkih področjih, sedaj pa je potrebno tudi v praksi pokazati večji napredek.
Priporočila in poročilo se nanašajo zgolj na poslance Državnega zbora, državne svetnike, sodnike in tožilce ter obsegajo nekatere osnovne mehanizme s katerimi se omenjeni spopadajo s korupcijskimi in drugimi tveganji. GRECO sicer opaža napredek pri izpolnjevanju priporočil in ocena tako ni več »v celoti nezadovoljiva«, a je potrebno izpolniti še sedem priporočil. Čeprav so odločevalci dosegli napredek, pa še vedno več kot tretjina priporočil ni izpolnjenih. Tudi pri izpolnjenih točkah bo potrebno v praksi intenzivno udejanjati sprejete smernice in nadaljevati usposabljanja na področju etike, izogibanja nasprotij interesov in drugih tveganj. Delo se z izpolnitvijo priporočil v bistvu šele začenja. Na področja preprečevanja korupcije vedno znova pozabljamo celostni pristop.
V TI Slovenia prav tako obžalujemo odločitev Evropske komisije, ki ne bo več izdajala poročila o stanju korupcije po posameznih državah, saj bi tisto poročilo bolj celostno obravnavalo stanje na področju boja proti korupciji in bi podalo bolj zanesljivo oceno o napredku. S tem je Komisija dala slab znak državam članicam pa tudi državljanom, ki ne opažajo napredka na področju boja proti korupciji. Žal se nam vse bolj zdi, da se tudi Slovenija pridružuje evropskemu trendu, kjer se boj proti korupciji umika z lestvice prioritet, čeprav je dolgoročno to lahko pogubna odločitev.