Aktualno

Ponovna uporaba podatkov – ključ do dobrega upravljanja in preprečevanja korupcije

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je na današnjem dogodku Ponovna uporaba podatkov – ključ do dobrega upravljanja in preprečevanja korupcije prikazal dve analizi oziroma praktična primera ponovne uporabe podatkov, in sicer vizualizacije projektov financiranih iz državnega proračuna v 2015 in vizualizacija občinskih proračunov za leto 2015, kjer se prikazuje razrez porabljenih sredstev po standardiziranih proračunskih postavkah. »Omenjeni vizualni predstavitvi omogočata vsakemu posamezniku raziskovanje in ugotavljanje zakaj, kako in kdaj so namenjena proračunska sredstva in ali so res namensko porabljena. Namen vizualizacij ponovne uporabe je predvsem odpiranje podatkov in večja stopnja transparentnosti javne in državne uprave, le to pa omogoča odpiranje novih in bolj poglobljenih vprašanj medijev in civilne družbe, ki morajo kot varuhi javnega interesa izvajati funkcijo nadzora nad odločevalci na vseh ravneh« pravi generalni sekretar Vid Doria.

TI Slovenia je skupaj z deležniki predstavila pomembnost javno dostopnih podatkov in informacij, ki povečujejo transparentnost in odprtost ter prikazati, kako lahko ponovna uporaba teh podatkov pripomore k bolj učinkoviti, kakovostni in hitrejši državni in javni upravi. »Predstavnike civilne družbe, medije in aktivne državljane želimo spodbuditi, da pri svojem delovanju uporabljajo, ali svoje delovanje celo snujejo na javno dostopnih podatkov, ter s tem pripomorejo k namenu svojega delovanja in ciljem, ki jim ta sledi. Odpiranje javnega sektorja vodi v krepitev pravne države in zaupanja v delovanje javne uprave« dodaja Doria.

Na dogodku je bil prisoten tudi Daniel Freund iz Transparency International EU – predstavil je platformo Integrity Watch, ki uporabniku na prijazen način prikazuje lobistične stike v institucijah Evropske unije in finančne registre interesov poslancev EU. »Platforma predstavlja primer dobre prakse zaradi povezovanja različnih baz podatkov v smiselne celote. Za celovito preprečevanje tako kompleksnega pojava kot je korupcija, pa so takšna povezovanja obvezna. V Sloveniji takšna platforma sicer zaenkrat ni mogoča, saj bi za ustrezno pravno podlago morali spremeniti zakonodajo« je še povedal Doria.

 

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo: Pozdravni nagovor from Domen Savič on Vimeo.

Anuška Delić, časopisna hiša Delo: Panama Papers in DeloData – predstavitev primera from Domen Savič on Vimeo.

Renata Zatler, ministrstvo za javno upravo: Vnovična uporaba in odprti podatki (novost zakonodaje in dejavnost MJU) from Domen Savič on Vimeo.

Filip Dobranič, Danes je nov dan: Parlameter – predstravitev platforme za nadzor dela poslancev from Domen Savič on Vimeo.

Anže Voh Boštic, Pod črto: Predstavitev študij primerov from Domen Savič on Vimeo.

Matej Kovačič, Institut Josef Stefan: Vizualizacija projektov po občinah – študije primerov from Domen Savič on Vimeo.

Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenia: Analiza stroškov občinskih uprav – študije primerov from Domen Savič on Vimeo.

logo mju