Projekti 
Projekti v izbrani geografski enoti
Projekti v izbrani geografski enoti
Projekti 

Časovnica projektov

Grafikon prikazuje porazdelitev financiranja aktivnih projektov v slovenskih občinah po letih. Izpis lahko spremenite s poljubno kombinacijo filtrov v spustnih seznamih. Za vrnitev na prvotno stanje kliknite gumb Počisti vse.

Časovnica projektov

Na spodnjem grafikonu so prikazani projekti, razvrščeni po datumih začetka. Dolžine, časi začetkov in koncev se ujemajo z osjo zgornjega grafikona.
Podrobnosti o posameznem projektu prikažete tako, da kliknete modro črto, katere dolžina prikazuje njegovo trajanje.

O analizi

Tri vizualizacije prikazujejo projekte financirane iz državnega proračuna – natančneje prikazuje projekte, ki so bili del rebalansa proračuna za leto 2015. Dve vizualizaciji prikazujeta geografsko porazdeljenost projektov (po statističnih regijah in občinah), tretja pa časovno dimenzijo projektov (kdaj so se začeli, do kdaj so načrtovani). Pri vseh treh vizualizacijah lahko projekte filtrirate po vsebinskem področju (politika) ali instituciji, ki financira projekt. Analiza omogoča primerjavo med geografskimi enotami po obsegu financiranja projektov, identifikacijo področnih prioritet ali druge analize. Preko kratkih opisov ciljev posameznih projektov lahko ocenite doseganje zastavljenih učinkov izvedenih projektov v vašem lokalnem okolju.

Ozadje projekta

V decembru 2015 je Državni zbor sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja oz. ZDIJZ-E, s čimer sta se v slovenski pravni red prenesli dve direktivi Evropske unije. Cilj prenovljene zakonodaje je omogočati bolj kakovosten in enostavnejši dostop do podatkov javnega sektorja za ponovno uporabo v različne namene ter proaktivna objava baz podatkov. Pričujoči analizi sta bili narejeni v okviru skupnega projekta Ministrstva za javno upravo in Transparency International Slovenia. Namen projekta je preko praktičnih primerov prikazati možnosti uporabe nekaterih javno dostopnih baz podatkov, s tem pa spodbujati uporabnike k obdelavi podatkov ter skrbnike k lajšanju dostopa in proaktivni objavi takšnih baz. Surovi podatki s primernimi analizami namreč omogočajo optimizacijo procesov v državi, preprečevanje ali zaznavanje odklonov, ali pa imajo gospodarski potencial. Projekt torej želi izboljšati zavedanje o mnogih možnostih podatkov javnega sektorja pri vseh vpletenih straneh.

Podatki

Prenesite izvorne podatke.
Rezultati iskanja

Nalaganje podatkov ...