Aktualno

Dolga in trnova pot do informacij

Danes je na odboru državnega zbora za finance na predlog poslanske skupine nepovezanih poslancev potekala razprava o izboru podjetja Minis, d. o. o., za postavitev ograje, tehničnih ovir, rezilne žice, kakorkoli hočete, na meji z našo južno sosedo. Medtem je minilo že več kot leto dni, ko je TI Slovenia na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahteval pogodbo za posel. Pogodbe še nimamo, niti nimamo dokončnega odgovora ali smo do nje upravičeni. Kaj to pomeni za transparentnost posla, kaj to pomeni za zaupanje v javne institucije, ki je v Sloveniji po nekaterih raziskavah rekordno nizko

Ravno zaradi omajanega zaupanja in dvomov javnosti v ta posel, ki je bil izveden brez javnega naročila, smo v TI Slovenia 22.2.2016 na Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: Zavod) naslovili zahtevo za dostop do pogodbe in drugih dokumentov, ki se nanašajo na izvedbo posla z omenjenim podjetjem. 11.3. je Zavod sporočil, da je zaradi stopnje tajnosti »interno« zadevo predal v odločanje vladi, a je s tem ravnal v nasprotju z zakonom, saj bi bila za odločanje vlada pristojna le, če bi se Zavod z razkritjem strinjal. Ker se ni, je vlada Zavod pozvala k odločanju, ta pa je 22. 6. 2016 izdal zavrnilno odločbo. Minili so torej natanko štirje meseci, kar je preseglo vse roke, določene v zakonu. Pomagali nista niti dve pritožbi zoper molk organa – vlada si je za ugotovitev, da ni pristojna za odločanje, vzela dobre tri mesece. Nesprejemljivo!

Zavod je torej dostop do pogodb zavrnil in pri tem navedel vse mogoče razloge: ogrožanje izvedbe posla, varnosti osebja dobavitelja, razkritje naj bi celo povzročilo zunanje politični zaplet. Pri tem pa Zavod ni vzpostavil jasne in nedvoumne povezave med razkritjem pogodb in temi posledicami, kar smo jasno zapisali v pritožbi in uspeli. Informacijski pooblaščenec je 27. 10. 2016 odločil, da mora Zavod pogodbe razkriti.
Zavod je na sodišču sprožil upravni spor. Tam je večkrat ponovil svoja stališča in po našem prepričanju temeljno zgrešil bistvo pojmov, kot sta javni interes in dostop do informacij javnega značaja. Da bi dokazal svoj prav, se je Zavod skliceval tudi na sodbe, ki po našem prepričanju sploh nimajo nobene povezave s primerom.
Primer je še vedno na sodišču, praksa pa kaže, da bo tam verjetno še nekaj časa. In to kljub temu da je po mnenju mednarodnih organizacij v primeru dostopa do informacij javnega značaja treba odločati prednostno, saj je zapoznelost informacij enaka zavrnitvi. Na to smo v TI Slovenia že opozarjali.
Več kot leto dni torej že čakamo na dokumente. Na transparentnost. Čakamo, da bi lahko preverili vse dvome, ki so se pojavili okrog tega posla. V tem letu pa je podjetje Minis, d. o. o., prejelo skoraj tri milijone evrop in pol javnega denarja.