Aktualno

Tudi ta sklic Državnega zbora ne vidi potrebe po vzpostavitvi etičnih standardov?

Prejšnji teden je TI Slovenia predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag. Mateja Tonina pozval k zavzetju stališča glede kodeksa etike poslank in poslancev DZ RS ter spodbuditvi pričetka aktivnosti zanj. Mag. Tonin je TI Slovenia obvestil, da predlog oblikovanja delovne skupine za razpravo in usklajevanje vsebine kodeksa ni prejel večinske podpore vodij poslanskih skupin.

TI Slovenia na podlagi dopisa in izjav v javnosti opaža, da še vedno drži opažanje GRECO-a iz leta 2012, kjer je zapisano, da se poslanci pomanjkljivo zavedajo pomembnosti etičnih vprašanj ter ne prepoznavajo vrednosti vzpostavitve kodeksa. Spremembe niso prinesla niti opozorila navedene institucije niti pozivi TI Slovenia v prejšnjem mandatu. Prav tako poslanci ne vidijo potrebe po urejanju teh vprašanj ob aferah, ki vključujejo njihove poslanske kolege. To je zaskrbljujoče še posebno ob dejstvu, da je zaupanje v delo DZ RS med državljankami in državljani izjemno nizko.

Zato smo v TI Slovenia to zapisali v dopis vodjem poslanskih skupin, ki smo jim ga poslali danes ter od njih zahtevali, da se opredelijo do vprašanja etičnega kodeksa.