Aktualno

Državni zbor mora v novem sklicu za boj proti korupciji storiti več

Transparency International (TI) Slovenia ob objavi sankcij Sveta Evrope zoper poslanca Državnega zbora RS Zmaga Jelinčiča opozarja, da Državni zbor še vedno nima ustreznih mehanizmov za spopadanje z neetičnimi ravnanji. Skozi celoten prejšnji mandat smo opozarjali, da mora Državni zbor končno sprejeti kodeks etike in tako pokazati vsaj kanček volje za sankcioniranje neetičnih ravnanj. Danes se ta potreba kaže še toliko bolj. TI Slovenia je v preteklem mandatu na predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza naslovil več dopisov, s katerimi je opozarjal na potrebo po uvedbi tega samoregulacijskega mehanizma. K sprejetju kodeksa je v preteklosti večkrat pozvala tudi Skupina držav proti korupciji (GRECO).
TI Slovenia je danes na predsednika Državnega zbora mag. Mateja Tonina ponovno naslovil dopis in ga pozval k zavzetju stališča glede tega vprašanja. Čeprav smo v času sklepanja koalicij, mora biti boj zoper korupcijo in neetična ravnanja prioriteta. Predvsem to velja za predsednika institucije, ki mora s svojimi dejanji braniti njen upadajoč ugled. V dopisu TI Slovenia izpostavlja tudi, da se je že večina prejšnjega sklica Državnega zbora zavezala k sprejetju kodeksa etike z Zavezo za boj proti korupciji, a se poslanci in poslanke te obljube niso držali.
TI Slovenia pričakuje, da bo Državni zbor v najkrajšem možnem času pričel z aktivnostmi za sprejem kodeksa. Vsekakor pa v TI Slovenia pričakujemo tudi, da bodo pristojni organi ustrezno pregledali delovanje sankcioniranega poslanca, saj tudi danes na novinarski konferenci ni zadovoljivo pojasnil obtožb Sveta Evrope. Jelinčič je denimo navedel, da iz Sveta Evrope sploh ni bil izključen, a 12. člen v dokumentu Sveta Evrope z dne 29. 6. 2018 jasno potrjuje njegovo doživljenjsko izključitev iz te organizacije.