Aktualno

Ohranjamo status organizacije v javnem interesu

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi poročil društva in pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc ugotovilo, da Transparency International Slovenija – Društvo Integriteta še vedno izpolnjuje pogoje in kriterije za status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi.

To pomeni, da v TI Slovenia aktivno sodelujemo s ključnimi akterji pri oblikovanju sistema informiranja, izobraževanja in varovanja javnega interesa v postopkih vzpostavljanja integritete in transparentnosti v družbi, da smo v preteklih dveh letih širili strokovno znanje in promovirali naše področje dela; izdali in objavljali smo strokovne raziskave in poročila ter organizirali izobraževanja in seminarje. Poleg tega smo aktivno sodelovali z drugimi organizacijami in si izmenjavali dobre prakse. Ves čas tudi proaktivno sodelujemo s pristojnimi organi z namenom reševanja vprašanj s področij našega dela. Ostajamo neprofitna in nepridobitna politično nevtralna organizacija, ki je neodvisna od drugih subjektov.

V letih 2021 in 2022 smo v društvo TI Slovenia izvedli več projektov, vezanih na področje razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi. Področje predstavlja središče aktivnosti TI Slovenia.

O našem delovanju sprotno obveščamo javnost na naši spletni strani, preko novičnika in naših profilov na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, LinkedIn. Vsako leto pa pripravimo tudi kratek pregled našega dela:

Kaj smo naredili v 2021? | TI Slovenia (transparency.si)

Kaj smo naredili v 2022? | TI Slovenia (transparency.si)

Naše poslanstvo je ozaveščanje, izobraževanje in varovanje javnega interesa skozi vzpostavljanje integritete in transparentnosti v družbi. Ostajamo del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo.