Aktualno

Spodbujanje etičnega ravnanja zaposlenih: Izzivi in rešitve

Transparency International Slovenia letos obeležuje 10 let obstoja in delovanja. Obletnico bomo v društvu zaznamovali z več prireditvami. Eden od osrednjih dogodkov je bil tudi Forum poslovne integritete in transparentnosti. Povezovalna tema letošnjega, že četrtega srečanja so bili izzivi in rešitve pri načinih vodenja in procesih, ki spodbujajo etično vedenje zaposlenih.

Forum 2019 je potekal 24. oktobra 2019 ob 9.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Osrednji gost je bil Martin KREUTNER, ki ga je zaradi njegovega dela pri Mednarodni akademiji za boj proti korupciji (IACA) in prizadevanj za izboljšanje blaginje ljudi po svetu skozi njegovo delo pri Združenih narodih, Transparency International in drugih svetovnih organizacijah, v letih 2014 in 2015 Etishpere Institute prepoznal kot enega izmed sto najbolj vplivnih ljudmi s področja poslovne etike.

Med letoma 2012 in 2019 je bil dekan in izvršni sekretar Mednarodne akademije za boj proti korupciji, med letoma 2004 in 2012 pa predsednik mreže Evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC / EACN). Bil je član več mednarodnih odborov ter višji in strokovni ocenjevalec za OZN, Svet Evrope, OVSE in Svetovno banko. Po vsem svetu predava o temah boja proti korupciji, skladnosti, mednarodnemu humanitarnemu pravu in varnosti.

Martin Kreutner je na Forumu 2019 predstavil:

• kako in zakaj imajo etična podjetja višje ekonomske kazalnike;
• kako v podjetju spodbujati čim višje etične standarde in jih prenašati na zaposlene, oz. kaj lahko managerji storijo, da si zaslužijo zaupanje;
• kako lahko organizacije preprečijo kršitve in upravljajo tveganja za ugled?

Polona PERGAR GUZAJ, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in članica nadzornega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenije, je predstavila vpliv upravljanja tveganj na odločitve vodstva in zaposlenih. [PPT PREDSTAVITEV]

Gašper PEKLAJ, svetovalec za skladnost poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, partnerju Foruma poslovne integritete in transparentnosti, bo predstavil dobre prakse na področju organizacijske kulture. [PPT PREDSTAVITEV]

Vasja ČEPIČ, pravnik pri Transparency International Slovenia, bo predstavil priložnosti in izzive ob vpeljavi linij za prijave v gospodarskih družbah ter prednosti in koristi linij za prijave za zaposlene in gospodarsko družbo. [PPT PREDSTAVITEV]

Dogodek je povezoval Toni CAHUNEK.

Fotogalerija