our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Izključitev

Postopek, kjer se podjetju ali osebi prepove sodelovanje pri postopkih razpisov. Vlade in multilateralne institucije uporabijo tak postopek za javno kaznovanje podjetij, NVO-jev, držav ali oseb, ki so bile spoznane za krive neetičnega ali nezakonitega vedenja.

Vse vlade bi morale voditi seznam podjetij za katera je zbranih dovolj dokazov o sodelovanju v korupcijskih aktivnostih; alternativno bi vlade lahko sprejele seznam, ki ga je pripravila primerna mednarodna institucija. Podjetja, ki so na seznamu bi lahko sodelovale pri javnih razpisih samo določen čas.

debarment