Aktualno

Delavnica: Ali je vaš notranji prijavni mehanizem skladen z ZZPri?

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta
vas vabi na virtualno delavnico

Ali je vaš notranji prijavni mehanizem skladen z ZZPri?

torek, 14. 5. 2024
13:00 – 16:00
Virtualno (MS Teams)

Roka za vzpostavitev notranjega mehanizma za prijavo nepravilnosti za vse zavezance sta mimo, prav tako pa ste pred kratkim kot zavezanci prvič poročali Komisiji za preprečevanje korupcije o prejetih prijavah. V Transparency International Slovenia pa kljub temu v praksi opažamo nekatere nepravilne izvedbe, ki so v nasprotju z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) in v primeru nadzora lahko predstavljajo prekršek ali celo morebitno globo. Namen delavnice bo zavezance seznaniti z najpogostejšimi neskladnostmi in jim ponuditi konkretne rešitve, ki bodo skladne ne samo z veljavno zakonodajo, ampak tudi z najboljšimi mednarodnimi praksami na področju zaščite prijaviteljev. Na delavnici bo omogočeno sprotno postavljanje vprašanj predavateljicam.

Uvodni del delavnice bo namenjen predstavitvi zakonodajnega okvira zaščite prijaviteljev in seznanitvi z dolgoročnimi prednostmi notranjih prijavnih mehanizmov nepravilnosti za organizacije in družbo, kot tudi predstavitvi dobrih praks. Delavnica je tako primerna za organizacije, ki imajo notranji prijavni mehanizem že nekaj časa vzpostavljen, kot za organizacije, ki se še srečujejo z določenimi izzivi pri vzpostavljanju prijavnega mehanizma.

Predavateljice:

Nina Trček je diplomantka Harvard Law School in članica Newyorške odvetniške zbornice v pisarni Wilson Williams. Med delom v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Transparency International Slovenia  je pridobila bogate izkušnje z delom na področju zaščite prijaviteljev, etike in skladnosti.

Dagmar Šober je vodja projektov v Transparency International Slovenia na področju integritete javnega sektorja in zaščite prijaviteljev. Koordinira sodelovanje z zasebnim sektorjem in Linijo Spregovori! – varno digitalno platformo za prijavo nepravilnosti v organizacijah. V nevladni sektor je prišla z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja v različnih sektorjih in razvoja poslovanja na tujih trgih.

Maruša Babnik je generalna sekretarka in vodja projektov v Transparency International Slovenia s poudarkom na transparentnosti javnega in zasebnega sektorja. V nevladnem sektorju deluje vrsto let, v preteklosti pa je strokovno pokrivala različna področja, kot so npr. transparentnost davčnih sistemov, dolžna skrbnost podjetij na področju spoštovanja človekovih pravic in okolja, razvojno financiranje ali svetovanje na področju trajnostnega poročanja.

Kotizacija:

Osnovna kotizacija znaša 200 EUR[1], pri čemer veljajo sledeče ugodnosti:

Registracija:

Prijave zbiramo preko prijavnega obrazca na tej povezavi, prijava velja kot naročilnica. Na dogodek se je mogoče prijaviti do 12. 5. 2024 do 23:59 ure.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 13. 5. 2024 do 10.00 na elektronski naslov info@transparency.si. V odjavi mora biti navedeno ime udeleženca, ki se odjavlja. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunamo 50 % vrednosti kotizacije.

Ostalo:

Minimalno število udeležencev je 5 oseb.

Povezavo do srečanja preko MS Teams bomo registriranim udeležencem posredovali en dan pred dogodkom.

Transparency International Slovenia – društvo Integriteta je nevladna, neodvisna in nepridobitna organizacija s statusom organizacije v javnem interesu za področje razvoja transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi. Naš namen uresničujemo z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje javnosti o potrebah po visoki ravni integritete v družbi, objektivnem ugotavljanju dejanskega stanja etike, integritete in korupcije v Republiki Slovenij. Transparency International Slovenia je član mednarodne mreže Transparency International.

Odlikujejo nas več kot desetletne izkušnje na področju zaščite prijaviteljev, aktivno smo bili vpeti tudi v oblikovanje področne zakonodaje. Od leta 2014 koordiniramo Center Spregovori!, ki nudi podporo prijaviteljem v postopkih zunanje prijave.

[1] Transparency International Slovenia ni zavezanec za DDV.