Aktualno

Združeni v preprečevanju korupcije 2021 - 2024

Transparency International Slovenia ob novi spletni strani objavlja tudi svojo novo strategijo Združeni v preprečevanju korupcije, ki bo vodilo za aktivnosti v obdobju 2021 – 2024. Strategijo sestavlja šest vsebinskih stebrov, iz katerih bodo izhajale prednostne naloge in cilji.

Nagovor predsednice TI Slovenia

Svetovne krize, kot je pandemija covid-19, prinašajo neslutene priložnosti za različne oblike koruptivnih dejanj, korupcijskih tveganj in zlorab politične moči njenih ključnih nosilcev. O tem pričajo številna poročila o domnevnih nepravilnostih pri javnih naročilih ob nabavah zaščitne opreme, testov in cepiv, privilegiranje dobaviteljev pri (političnem) koritu ter posledično vse trši poskusi utišanja civilne družbe in medijev.

Številne informacije in poročila iz Slovenije ter naših bližnjih evropskih sosed pričajo o tem, da se zlorabe politične moči in izkoriščanje zdravstvenih kriz in naravnih nesreč za pridobivanje osebnih koristi ne dogajajo le na oddaljenih celinah ali v državah v razvoju, ampak tudi pri nas, tukaj in zdaj.

Preventivni in nadzorni mehanizmi v krizah, s kakršno se soočamo danes, pogosto delno ali v celoti odpovedo oziroma so močno oslabljeni, kar gre tistim, ki zlorabljajo položaj za pridobitev osebne koristi, še kako na roke. Ob tem postaja tudi korupcija vse bolj »globalna« ter jo je posledično vse teže preprečevati in odkrivati.

Naslednjih nekaj let bo zato ključnih za učinkovit boj proti korupciji. V TI Slovenia smo ključne prednostne naloge izpostavili v Strategiji 2021–2024 Združeni v preprečevanju korupcije. Upravni odbor TI Slovenia bo na podlagi strategije pripravil merljive cilje, ki jih želimo doseči v obdobju 2021–2024, pri čemer izhajamo iz skupnih usmeritev gibanja Transparency International, zapisanih v strategiji Holding Power to Account: A Global Strategy Against Corruption 2021–2030.

Korupcija je globalen pojav, proti kateremu se je mogoče učinkovito boriti le na globalni ravni, s skupnimi močmi. V TI Slovenia si bomo v sodelovanju s partnerji na državni in mednarodni ravni v okviru Strategije 2021–2024 prizadevali predvsem za krepitev transparentnosti in integritete v javnem in zasebnem sektorju, zaščito žvižgačev ter nadzor nad porabo javnih sredstev, še naprej pa bomo tudi ozaveščali in izobraževali, in sicer za čim prejšnjo dosego skupnega cilja – živeti v družbi brez korupcije.

 

Dr. Alma Sedlar,

predsednica Upravnega odbora TI Slovenia