Aktualno

Zaščita žvižgačev v organizacijah - izzivi in dobre prakse

Transparency International (TI) Slovenia je tudi letos pripravil osrednji letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti. Dogodek je potekal že šesto leto zapored, osrednja povezovalna tema letošnjega Foruma je bila izzivi in dobre prakse, povezane s sistemi zaščite žvižgačev v organizacijah. Dogodek je zaradi razmer, povezanih s COVID-19, potekal po spletu.

Udeležence je ob začetku dogodka nagovoril tudi njegova ekscelenca Dag HARTELIUS, veleposlanik Švedske v Budimpešti. Poudaril je, da je korupcija grožnja demokraciji in da obstaja jasna povezava med nizko stopnjo korupcije ter visoko stopnjo transparentnosti in zaupanjem v institucije.

Dr. Samo BARDUTZKY, začasni predsednik TI Slovenia, je izrazil prepričanje, da zaščita žvižgačev v zadnjem času pridobiva na pomenu in da je za razvoj učinkovitih sistemov zaščite potrebna razprava na visokem nivoju, kar je tudi eden od namenov letošnjega foruma.

Osrednji gost Foruma je bil James WASSERSTROM, poklicni diplomat iz Združenih držav Amerike, ustanovitelj in direktor svetovalne družbe The Wasserstrom Group ter nevladne organizacije The Integrity Sanctuary, ki se ukvarja z zaščito žvižgačev. Je glasen zagovornik boja proti korupciji in si je v sodelovanju z ameriškim kongresom uspešno prizadeval za sprejetje zakonodaje za zaščito žvižgačev v Združenih narodih.

Wasserstrom je opisal svoje izkušnje po razkritju nepravilnosti na misiji OZN na Kosovu, zaradi česar je bilo ogroženo tudi njegovo življenje. Izpostavil je, da so v organizacijah žvižgači preprečili več izgub kot vse revizije in da je za prijave nepravilnosti ključno, če vodstvo organizacij z zgledom spodbuja prijave. Direktivo EU o zaščiti žvižgačev je ocenil kot dobro, a bil tudi kritičen do počasnega prenosa direktive v večini držav EU. Ob tem je še pozval, da se ob prenosu Direktive uredi tudi znane šibke točke obstoječega sistema zaščite žvižgačev, na primer dolgotrajne postopke zaradi povračilnih ukrepov pred delovnimi sodišči, v katerih se po razkritju zelo pogosto znajdejo žvižgači.

Predstavitvi osrednjega gosta je sledila okrogla miza, v kateri so ob Jamesu Wasserstromu sodelovali Matjaž Mešnjak z Ministrstva za pravosodje, Gregor Pirjevec s Komisije za preprečevanje korupcije, Greta Pezdevšek iz Zavarovalnice Triglav, nagrajenka za najboljše magistrsko delo Nina Trček ter vodja Centra Spregovori! pri Transparency International Vasja Čepič. Razprava je bila osredotočena na primere dobrih in slabih praks pri mehanizmih za obravnavo prijav in zaščite žvižgačev v organizacijah. Udeleženci pa so lahko od pripravljavca zakona, ki bo prenesel direktivo EU o zaščiti žvižgačev, iz prve roke izvedeli nekatere podrobnosti o osnutku predloga zakona.

Udeleženci so izvedeli so tudi več o tehničnih kot tudi drugih rešitvah, ki lahko pripomorejo k delujočim mehanizmom zaščite in oblikovanju kulture prijavljanja nepravilnosti.

Kaj je Forum poslovne integritete in transparentnosti?

Forum poslovne integritete in transparentnosti pod okriljem Transparency International Slovenia povezuje podjetja in druge deležnike, omogoča sodelovanje in izmenjavo dobrih praks in tako zagotavlja bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj na vseh področjih poslovanja. Forum podjetjem nudi pomoč pri zagotavljanju večje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. Ponuja konkretna orodja za višjo stopnjo integritete ter preprečevanje neetičnih ravnanj, korupcije in zaščito žvižgačev.

Da bi bili programi integritete učinkoviti, je potrebna večja ozaveščenost vodstev podjetij, kadrovskih služb in zaposlenih o etiki in integriteti pri poslovanju. Pri tem je izjemnega pomena povezovanje zainteresiranih podjetij in drugih deležnikov ter izmenjava izkušenj, kar TI Slovenia omogoča partnerjem v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti.

Več o Forumu poslovne integritete in transparentnosti