our values

PRAVIČNOST

  • Forum poslovne integritete in transparentnosti

Forum poslovne integritete in transparentnosti

V današnji družbi korupcija predstavlja eno največjih ovir ekonomske rasti in trajnostnega razvoja. Koruptivna dejanja spodkopavajo javno zaupanje v pravo in državne institucije, omejujejo konkurenco na trgu, zmanjšujejo proračune držav in integritete gospodarskih družb. Za podjetja korupcija predstavlja tudi dodatno finančno breme.

Z namenom naslavljanja vseh omenjenih izzivov Transparency International Slovenia vzpostavlja Forum poslovne integritete in transparentnosti, ki bo omogočil sodelovanje različnih deležnikov, izmenjavo dobrih praks, ter bolj učinkovit boj proti koruptivnim praksam v vseh segmentih družbe. Preventivni ukrepi za preprečevanje korupcije so namreč bistven dejavnik boja proti njej. Le z njimi je na dolgi rok možno vzpostaviti ničelno toleranco družbe do koruptivnih dejanj.

Forum poslovne integritete in transparentnosti združuje podjetja, ki stremijo k delovanju v skladu z etiko, transparentnostjo in odgovornostjo ter želijo postati zgled drugim družbam in podjetjem v zasebnem sektorju na področju dobrega upravljanja in odgovornega vodenja. Včlanitev v Forum poslovne integritete in transparentnosti Transparency International Slovenia pomeni pristopiti k ustvarjanju poslovnega okolja brez korupcije in poslovanju v skladu z etiko in integriteto in z ničelno toleranco do korupcije.