Aktualno

TI Slovenia omogoča nov varen kanal za žvižgače

acf_slo

Transparency International (TI) Slovenia je okrepil delovanje Centra Spregovori! z novo tehnološko rešitvijo, ki omogoča varno in anonimno prijavo sumov nepravilnosti, hkrati pa omogoča dvosmerno komunikacijo s svetovalci Centra Spregovori. Spletni obrazec je na voljo tako v slovenščini kot angleščini. Temelji na mednarodno preizkušeni odprtokodni tehnologiji, ki jo uporabljajo številne organizacije po svetu.

»V primeru anonimnih prijav po klasičnih kanalih se institucije ali tisti, ki žvižgačem pomagamo, pogosto srečujemo s pomanjkanjem informacij, kar nam onemogoča ukrepanje, saj z žvižgačem v primeru anonimne prijave potem, ko le ta poda prijavo, običajno ni mogoče več komunicirati. Nova platforma hkrati omogoča anonimnost in varno komunikacijo vse do zaključka obravnave primera,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

Potreba po varnih kanalih za prijavo sumov korupcije in drugih nepravilnosti se je še povečala v času Covid-19, saj je pandemija razgalila pomanjkljivosti sistemov za preprečevanje korupcije, kamor spadajo tudi učinkoviti mehanizmi za zaščito žvižgačev. TI Slovenia želi z novo rešitvijo spodbuditi uporabo tovrstnih kanalov v Sloveniji še pred prenosom Direktive o zaščiti žvižgačev v organizacijah javnega in zasebnega sektorja.

»Sistem za varno prijavo sumov korupcije in drugih nepravilnosti sedaj deluje tudi v slovenščini in je brezplačno na voljo vsem, ki bi želeli uporabiti tovrsten sistem prijav sumov nepravilnosti v svojih organizacijah V Italiji je ta sistem prevzelo že več sto javnih institucij, tudi tamkajšnje ministrstvo za kmetijske politike in nacionalni protikorupcijski organ ANAC. V Španiji ga, denimo, uporabljajo v mestni hiši v Barceloni. Uporabljajo ga tudi nekateri večji poslovni sistemi zasebnega sektorja,« je poudarila dr. Alma Sedlar.

V TI Slovenia ob tem poudarjamo, da se rok za prenos Direktive o zaščiti žvižgačev – 17. december 2021 – nezadržno bliža, skrb pa zbuja pomanjkanje napredka pri pripravi predloga zakona za prenos direktive. Pričakujemo, da bo prenos Direktive prioriteta novega ministra ali ministrice za pravosodje in da bo to ena od ključnih tem ob zaslišanju kandidata na matičnem odboru Državnega zbora.

Center Spregovori! – ALAC Slovenia

Center Spregovori! deluje v okviru Transparency International Slovenia od leta 2014. V tem času je so svetovalci Centra prejeli več kot 400 prijav sumov nepravilnosti in pomagali prijaviteljem, zlasti korupcije in neetičnih ravnanj, pri dostopu do informacij javnega značaja, oblikovanju prijav pristojnim organom in institucijam ter drugimi nasveti.

Center Spregovori! je del svetovne mreže centrov za zagovorništvo in pravno svetovanje (ALAC – Advocacy and Legal Advice Centre). Centri delujejo v več kot 60 državah sveta. Namenjeni so brezplačnim in zaupnim nasvetom žrtvam in pričam korupcije in tem omogočajo boljše uveljavljanje njihovih pravic. Centri tudi spodbujajo ljudi, naj dostopajo do informacij javnega značaja in zahtevajo transparentno, odzivno in odgovorno delovanje javnih institucij.

Centru Spregovori! lahko prijavo oddate po spletnem obrazcu na naslovu prijavi.transparency.si, po e-pošti na naslov spregovori@transparency.si, po brezplačni telefonski številki 080 39 34 ali po pošti na naslov Transparency International Slovenia.

Več o Centru Spregovori! preberite na www.transparency.si/spregovori/.