Aktualno

SVETOVNI DAN ŽVIŽGAČEV 2023 v znamenju napredka na področju zaščite prijaviteljev

Dne 23. junija obeležujemo svetovni dan žvižgačev in v Transparency International Slovenia po več letih aktivnih prizadevanj in pozivov lahko pritrdimo, da je vlada izpolnila svojo obljubo in v začetku letošnjega leta naredila korak naprej na področju celovite zaščite prijaviteljev suma nepravilnosti s sprejetjem Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). 

V Transparency International Slovenia smo se v različnih fazah aktivno vključevali v sam proces oblikovanja zakona in smo zadovoljni z obsegom zaščite, ki jo prijaviteljem podeljuje predlagani zakon, vseeno pa menimo, da je še vedno prostor za nadaljnje izboljšave. Medtem, ko nameravamo nadaljevati z delom za čim bolj kakovostno zakonsko zaščito, pa se trenutno z drugimi deležniki posvečamo predvsem kakovostni implementaciji trenutnega zakona. Kot največji izziv v nadaljevanju vidimo namreč prav implementacijo zakona v praksi in dosledno upoštevanje njegovih določil. Posebej pa bi pri tem izpostavili ustrezno izbiro ter usposabljanje zaupnikov, ki bodo kot ključni člen nosili precejšnjo odgovornost v zvezi z izvajanjem zaščite prijaviteljev. Nadalje pozivamo vse zavezance k diverzifikaciji možnih kanalov za prijavitelje vključno z možnostjo anonimne prijave, da se prijaviteljem čim bolj približa in olajša vzpostavitev kontakta.  

Enako pomemben izziv je tudi osveščanje in izobraževanje zaposlenih ter drugih sodelavcev kot tudi njihovih bližnjih, ne zgolj o obstoju mehanizma za notranje prijave, ampak tudi o njegovem namenu in pravicah zaposlenih in drugih sodelavcev v podjetjih in organizacijah. Zaposleni v Sloveniji so na ravni EU namreč v preteklosti najpogosteje poročali o strahu pred povračilnimi ukrepi ob prijavi nepravilnosti. ZZPri povračilne ukrepe prepoveduje in tudi sankcionira. Po drugi strani z zagroženimi kaznimi prav tako odvrača potencialne zlonamerne prijavitelje. Osveščanje zaposlenih in drugih deležnikov lahko dodatno pripomore h kakovostnejšim prijavam sumov nepravilnosti in v širšem smislu tudi k vzpostavljanju in ohranjanju kulture zaupanja v organizaciji.   

Transparency International Slovenia že skoraj desetletje podpira aktivno delovanje žvižgačev v okviru projektov na različne načine: 

Center Spregovori! že od leta 2014 pomaga z brezplačnimi in zaupnimi nasveti žrtvam ter pričam korupcije in jih usmerja v postopkih zunanje prijave. 

Linija Spregovori! je digitalna platforma, ki omogoča anonimno dvosmerno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Kmalu bo na voljo za uporabo za vse zavezance po ZZPri kot ena od možnih prijavnih poti v organizacijah, ki na varen način naslavlja problematiko ohranitve stika z anonimnimi prijavitelji tudi v nadaljnjih fazah preiskave. Njeno vpeljavo v slovensko okolje podpirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo. 

Mreža zaupanja je neformalna skupnost zaupnikov, ki svojim članom in članicam nudi možnost za povezovanje ter izmenjavo splošnih izkušenj, prav tako pa omogoča naslavljanje dilem, povezanih z implementacijo ZZPri v praksi, udeležbo na strokovnih dogodkih in druge vrste podpore pri izvajanju te pomembe vloge. 

Izobraževanja, usposabljanja ter individualna svetovanja s področij našega delovanja – zagotavljanje transparentnosti, spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije. Pri pripravi strokovnih vsebin sledimo aktualnemu povpraševanju in potrebam organizacije. 

Forum poslovne integritete in transparentnosti je osrednji letni dogodek, ki se tradicionalno odvija novembra in je namenjen gospodarstvu in obravnavi izzivov, ki jih boj proti korupciji prinaša v gospodarstvu in predstavitvi novih usmeritev na področju dvigovanja integritete, etike in preprečevanja korupcije v gospodarstvu. Letošnji, 8. forum, bo potekal 21. novembra v Ljubljani.  

Naše aktivnosti za zaščito prijaviteljev so pripeljale tudi do ideje za platformo Vprašaj državo, saj se je skoraj tretjina (29 %) preteklih prijav v okviru Centra Spregovori! nanašala na pomoč pri dostopu do informacij javnega značaja. Platforma Vprašaj državo uporabnika na preprost način vodi skozi postopek za oblikovanje zahtevka, tega nato pošlje organu, odgovor organa z zahtevanimi informacijami pa nato ostane javno objavljen na platformi, da je dostopen čim širšemu krogu uporabnikov.Platforma bo zaživela po poletju, s finančno podporo Ministrstva za javno upravo. 

Žvižgaštvo je zgodba o pogumu in žrtvovanju. Žvižgači tvegajo svojo kariero, preživetje in včasih tudi lastno varnost, da bi razkrili nepravilnosti, ki ogrožajo javni interes. Zaščitimo jih!